Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor mensen in de bijstand

Heeft iemand met een uitkering zelf ook nog iets in te brengen? De Cliëntenraad is een adviesgroep die opkomt voor de belangen van mensen in de bijstand en mensen die recht hebben op bijzondere bijstand. De raad probeert cliënten van de afdeling Maatschappelijke Zaken te betrekken bij beleid over de bijstand en regelingen voor minima. Daarnaast geeft het Cliëntenplatform adviezen aan het gemeentebestuur. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente maar ook omdat het platform zelf vindt dat een advies nodig is. Die adviezen gaan bijvoorbeeld over nieuwe regelingen of plannen die te maken hebben met de Wet Werk en Bijstand.
De cliëntenraad komt maandelijks bijeen om te vergaderen, deze vergadering is openbaar. De leden van de raad zijn personen die een uitkering ontvangen en mensen die zijn voorgedragen door belangenorganisaties.
 
De Cliëntenraad staat open voor ideeën en suggesties. Hier kunt u ook terecht met eventuele klachten.
 
Meer informatie
Cliëntenraad gemeente Rheden
Postbus 349
6950 AH Dieren
T 06 36 40 59 24

Uitgelicht


Zoeken