Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Hoe gaat de gemeente om met uw e-mail?

 
Om in contact te komen met de gemeente Rheden kunt u het contactformulier invullen. 
 

 

Wilt u liever een e-mail sturen dan kan dat via gemeente@rheden.nl. Uw mail komt dan binnen bij het team Documentaire Informatievoorziening.
 
Hoe gaat de gemeente Rheden om met uw e-mail?
Elektronische post is een basisvoorziening geworden. Iedere medewerker van de gemeente kan e-mailberichten verzenden en ontvangen. Er zijn twee soorten postbussen: één algemene (gemeente@rheden.nl) en voor iedere gebruiker een persoonlijke (bijvoorbeeld, p.puk@rheden.nl). Iedere ontvanger of verzender van elektronische post is persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste procedurele afhandeling ervan, de directeuren zijn eindverantwoordelijk.
 
- Informele berichten, gericht aan personen, belanden rechtstreeks in de postbussen van de geadresseerden.
- Formele berichten* gaan eerst naar Documentaire Informatievoorziening, worden zonodig ingeboekt en gaan vervolgens naar de behandelend medewerker of externe geadresseerde.
 
* De volgende e-mailberichten zijn formeel:
- Wanneer er binnen een bepaalde termijn actie moet worden ondernomen
- Wanneer de inhoud (rechts)gevolgen heeft voor de afzender en/of de geadresseerde gemeentelijke dienst of afdeling
- Wanneer het bewijsstukken of andere stukken betreft die voor langere tijd van belang kunnen zijn voor de gemeente
- Wanneer de inhoud van belang is voor een juiste interpretatie van andere gegevens.
 
Juridische status e-mailberichten
Volgens de Archiefwet 1995 moeten overheidsorganen 'de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren'. In ieder geval moeten formele berichten in het archief belanden.
E-mail heeft een juridische status volgens de Archiefwet. Digitale documenten worden als bewijs aanvaard als de authenticiteit ervan is gewaarborgd. Om dit te bereiken, hebben gemeenten onder andere afgesproken om voor formele communicatie alleen gebruik te maken van GEMNET en ON21 (Overheidsnetwerk 21).
E-mailverkeer via internet is onvoldoende beveiligd. Dat is de reden waarom formele stukken altijd in de vorm van papieren post moeten worden verzonden. Een e-mailbericht kan wel als afschrift hiervan worden gebruikt, mits dit er duidelijk opstaat.

Uitgelicht


Zoeken