Wijzigingen afval vanaf 1 juli en Afvalkrant

Vanaf 1 juli wijzigen een aantal zaken rondom afvalinzameling in onze gemeente.

Afvalkrant

In de afvalkrant (PDF, 3,4 MB)  leest u onder andere meer achtergrondinformatie over alle wijzigingen en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Vanaf 1 juli 2020:

  • Kunt u afval wegbrengen naar het Recycleplein Doesburg.
  • Is het laten ophalen van grofvuil niet meer gratis.
  • Betaalt u voor een Green Bag € 5,00.
  • Staan er geen PMD-containers meer bij de Jumbo in Velp en het Ericaplein in Dieren.

Recycleplein Doesburg

Vanaf 1 juli kunt u afval brengen naar het Recycleplein in Doesburg. U kunt vanaf dan uw afval niet meer brengen naar het afvalbrengstation in Arnhem-Noord. Er is onderzocht of het mogelijk was om 2 afvalbrengstations te kiezen, Doesburg en Arnhem, maar de kosten hiervoor bleken te hoog.

Gratis deel en betaald deel

Recycleplein Doesburg heeft 2 gedeeltes, allebei met een eigen ingang. 1 deel is voor gratis afval (zoals elektrische apparaten, piepschuim, hard plastic, textiel en glas) en 1 deel is voor betaald afval (zoals bouwpuin en hout). Beide delen rijdt u op met uw afvalpas.
Bij het betaalde deel, wordt het gewicht van uw voertuig bij aankomst  en vertrek gewogen op een weegbrug. U betaalt het totaal weggebrachte gewicht. Betalen kan alleen met pin.
De tarieven voor het wegbrengen van afval stelt de gemeenteraad eind juni vast. Vanaf 1 juli zijn alle tarieven te vinden op www.rheden.nl/afval.

Nieuwe afvalpas

Om het Recycleplein Doesburg op te komen heeft u een afvalpas nodig. Ieder huishouden ontvangt voor 1 juli een nieuwe afvalpas. De oude afvalpas is vanaf 1 juli niet meer geldig.

Afval wegbrengen tot 1 juli nog gratis

Tot 1 juli geldt nog dat al het afval (maximaal 6x per jaar) gratis weggebracht kan worden naar het Afvalbrengstation in Arnhem-Noord.

 

Laten ophalen van grofvuil

Grofvuil aan huis laten ophalen blijft mogelijk. Maar voor hoeveelheden tot 1 m3 moet u is vanaf 1 juli ook betalen. Eind juni stelt de gemeenteraad het tarief vast. Vanaf 1 juli is het tarief te vinden op www.rheden.nl/afval.
Een afspraak maken om grofvuil op te laten halen kan ook na 1 juli via www.afvaldesk.nl of telefonisch via de SUEZ servicelijn (0800) 22 10 011.

Tot 1 juli is het gratis om grofvuil tot 1 m3 aan huis op te laten halen.

 

Green Bag

De aanschaf, het laten ophalen en verwerken van het tuinafval met een Green Bag kost ons € 15,00 per Green Bag. Tot nu toe betaalde u als inwoner € 2,50. Vanaf 1 juli betaalt u € 5,00 voor de aanschaf van een Green Bag.

 

PMD-verzamelcontainers

Omdat de PMD-verzamelcontainers bij de Jumbo in Velp en op het Ericaplein in Dieren maar weinig gebruikt worden, gaan deze weg. Dit gebeurt rond 1 juli, maar de exacte datum is nog niet bekend. Bij de 2 PMD-verzamelcontainers die weggaan, hangen we een mededeling op.

 

Achterliggende gedachte

Vanwege de financiële ontwikkelingen moesten we zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen op de afvalinzameling. Het huidige serviceniveau is hoog, terwijl onze afvalstoffenheffing onder het landelijk gemiddelde ligt. De gemeenteraad besloot daarom het serviceniveau te verlagen. Hierbij geldt: ‘de vervuiler betaalt’.

Wethouder Dorus Klomberg: “Ik vind het belangrijk dat geldt: ‘De vervuiler betaalt’. In het huidige systeem betalen inwoners die nooit grofvuil hebben mee aan de inzameling van het grofvuil van anderen. De wijzigingen zijn niet alleen nodig om financiële redenen, maar ook hierom.
Afval en grondstoffen scheiden levert een voordeel op voor het milieu. We zijn daarmee op de goede weg en ik hoop dat wij ons hiervoor samen blijven inzetten!”

 

Afvalkrant

In week 24 (9 juni) verschijnt er een afvalkrant. Deze wordt huis-aan-huis verspreid met de Regiobode. Inwoners die deze krant niet ontvangen, kunnen de afvalkrant vanaf 9 juni bekijken via deze website of telefonisch een exemplaar bij ons opvragen.