Wat is de invloed van de coronacrisis op de ontwikkeling van de waarde van de gebouwen

We merken nog niet dat de coronacrisis invloed heeft op de waarde van bedrijfsgebouwen (bijvoorbeeld loodsen), kantoren en landbouw-gebouwen zoals boerderijen.  Voor de waardebepaling gebruiken we hiervoor daarom vanaf 1 januari 2021 het normale marktniveau.
Voor de waardebepaling van incourante gebouwen (gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen) kijken we niet naar de situatie van de economie, maar naar wat het zou kosten om zo’n gebouw nu opnieuw te bouwen (de gecorrigeerde vervangingswaarde). De coronacrisis heeft namelijk weinig invloed op de waarde van dit soort gebouwen.

Het marktniveau van winkels daalt al een paar jaar. Tijdens de coronacrisis is deze daling nog sterker.  Dit zien we terug in lagere huurprijzen en lagere kapitalisatiefactoren (dit is het bedrag van de huur gedeeld door de aankoopprijs van het pand). We hebben in verhouding veel marktinformatie over winkels. Hierdoor kunnen we met de waardering (dit is het bepalen van de waarde van een winkel) aansluiten op het marktniveau dat geldt vanaf 1 januari 2021.

We bepalen de waarde van horeca-gebouwen met behulp van het marktniveau vanaf 1 januari 2021. Maar we hebben hiervoor niet altijd voldoende marktinformatie. Hierdoor moeten we soms informatie uit 2020 en 2019 gebruiken. Daarom doen we een aanpassing van 5% op de eindwaarde van het horeca-gebouw. Deze aanpassing geldt alleen voor de onderdelen van het gebouw die geen woning zijn.