Gevolgen Corona en WOZ

Voor het begin van de coronacrisis (belastingjaar 2020 en eerder) bepaalden we de waarde van horeca-gebouwen met marktinformatie. Met deze marktinformatie maakten we taxatiemodellen. (een taxatiemodel bevat informatie om de waarde van een gebouw te bepalen).  Tijdens de coronacrisis (belastingjaar 2021) gebruikten we voor het bepalen van de waarde marktinformatie vanaf 1 januari 2020. Als mensen het niet eens zijn met de bepaling van de waarde kunnen zij bezwaar maken. In dat geval kijken we voor het bepalen van de waarde niet naar de situatie van dit moment. In plaats daarvan gebruiken we de situatie zoals die was op precies 1 januari 2020 (de toestandspeildatum). Op die manier houden we rekening met de gevolgen van de coronacrisis op de waardering (dat is het bepalen van de waarde) van horeca-gebouwen. 

Voor belastingjaar 2022 maken we een nieuw taxatiemodel. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van marktinformatie uit 2021 en 2020. We verwachten dat  hiervoor niet automatisch voldoende marktinformatie beschikbaar is. Daarom gebruiken we voor horeca-gebouwen een aanpassing van 5% voor het bepalen van de waarde volgens het taxatiemodel. (Dit geldt alleen voor het gedeelde van het gebouw wat geen woning is). Hiermee volgen we de speciale regel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten werken op deze manier. 

Wat is de invloed van de coronacrisis op de ontwikkeling van de waarde van de gebouwen waar u belasting over laat betalen?

We merken nog niet dat de coronacrisis invloed heeft op de waarde van andere bedrijfsgebouwen (bijvoorbeeld loodsen), kantoren en landbouw-gebouwen zoals boerderijen). Voor de waardebepaling gebruiken we hiervoor daarom vanaf 1 januari 2021 het normale marktniveau.Voor de waardebepaling van incourante gebouwen (gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen) kijken we niet naar de situatie van de economie, maar naar wat het zou kosten om zo’n gebouw nu opnieuw te bouwen (de gecorrigeerde vervangingswaarde). De coronacrisis heeft namelijk weinig invloed op de waarde van dit soort gebouwen.

Wat is de invloed van de coronacrisis op de al doorgevoerde en nog door te voeren veranderingen van tarieven?

Het marktniveau van winkels daalt al een paar jaar. Tijdens de coronacrisis is deze daling nog sterker.  Dit zien we terug in lagere huurprijzen en lagere kapitalisatiefactoren (dit is het bedrag van de huur gedeeld door de aankoopprijs van het pand). We hebben in verhouding veel marktinformatie over winkels. Hierdoor kunnen we met de waardering (dit is het bepalen van de waarde van een winkel) aansluiten op het marktniveau dat geldt vanaf 1 januari 2021.

Wat is de invloed van de toestandsdatum?

We bepalen de waarde van horeca-gebouwen met behulp van het marktniveau vanaf 1 januari 2021. Maar we hebben hiervoor niet altijd voldoende marktinformatie. Hierdoor moeten we soms informatie uit 2020 en 2019 gebruiken. Daarom doen we een aanpassing van 5% op de eindwaarde van het horeca-gebouw. Deze aanpassing geldt alleen voor de onderdelen van het gebouw die geen woning zijn.