Activiteiten omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunning vallen de volgende activiteiten:

Bouwen en verbouwen

Heeft u bouw of verbouwplannen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Soms is die niet nodig, maar moet u wel voldoen aan het bouwbesluit.

Meer dan 60 m2

Heeft u plannen waarbij de oppervlakte van alle nieuwe daken en bestrating (bijvoorbeeld van terras of oprit) meer dan 60 m2 bedraagt, is de Verordening Afvoer Hemelwater en Grondwater van toepassing.

Vergunningscheck

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een verguning nodig heeft.

Als het u niet zelf lukt om een vergunningscheck in te vullen of u twijfelt over de juistheid, vraag ons dan om hulp (online formulier) of maak een afspraak, (026) 49 76 911. Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.

Voortoets: uw concrete plannen laten toetsen

Heeft u al concrete plannen? Dan raden wij u aan een gratis voortoets (online formulier) te doen. Wij kijken dan of uw plan binnen het bestemmingsplan past en voldoet aan de welstandseisen. Ook informeren wij u over eventuele andere toestemmingen. U weet dan meteen of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kans van slagen heeft.

Slopen en asbest verwijderen

Voor het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is soms een melding of vergunning nodig.

Monument verbouwen

Als u een gemeentelijk of rijksmonument heeft en u wilt verbouwen, moet u vaak aan strengere regels voldoen. Heeft u een monument of bent u van plan een monument te kopen, neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Voor onderhoud en behoud van monumenten kunt u subsidie aanvragen.

Brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Meer informatie over brandveiligheid vindt u in het bouwbesluit of kijk op de website van de rijksoverheid.

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u (bouw)plannen die niet binnen het bestemmingsplan passen? U kunt ons schriftelijk vragen van het bestemmingsplan af te wijken. In bepaalde gevallen kan dit bijvoorbeeld door het afwijkingenbeleid kruimelgevallen.

Functieveranderingenbeleid

Als een agrarisch of niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied stopt, is het soms mogelijk om de bedrijfsmatige functie te veranderen of om te zetten in een woonfunctie. Richtlijnen hiervoor liggen vast in het Functieveranderingenbeleid (PDF, 21,5 MB) en de rekenmethode voor compensatie (PDF, 197 kB).

Erf- en perceelsafscheiding

Een perceel- of erfafscheiding (bijvoorbeeld een schutting, hekwerk of muur) kan niet altijd zonder omgevingsvergunning plaatsen. Meer informatie in de notitie erf- en perceelsafscheiding (PDF, 59 kB). Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een verguning nodig heeft.

Bomen kappen of snoeien

Wilt u een boom kappen of snoeien op uw eigen terrein? Dan is het belangrijk te weten of deze op de Lijst bijzondere bomen staat. Check eerst deze lijst om te zien of er een vergunning nodig is. Daarmee voorkomt u een onnodige aanvraag en kosten.

Uitrit/Inrit aanleggen of veranderen

Een inrit of een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit of uitrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarbij kijken wij naar bruikbaarheid, doelmatigheid en veiligheid van de uitrit. Naast de kosten voor de aanvraag, berekenen wij ook aanlegkosten.

Grond afgraven of verplaatsen

Als u grond gaat afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken, moet u dit melden. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u de grond wilt verplaatsen voor de aanleg van een weg. Ook kan onderzoek naar de kwaliteit van de grond nodig zijn.

Er zijn gebieden waar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Als u hier gaat graven, is er een explosievenonderzoek nodig.

Milieuvergunning

Gaat u een bedrijf beginnen dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms volstaat een milieumelding. Meer informatie vindt u op www.ondernemersplein.nl of doe meteen een vergunningscheck op www.aimonline.nl.

Reclame plaatsen

Wilt u vaste reclame of lichtreclame plaatsen, bijvoorbeeld op uw bedrijfspand of praktijk aan huis? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een verguning nodig heeft of een melding moet doen.