Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan staat welke functies (wonen, werken, groen of verkeer) op welke plaats zijn toegestaan. Daarnaast staan in een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk bijvoorbeeld aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Een bestemmingsplan bestaat uit voorschriften, een toelichting en 1 of meerdere kaarten. Daarin ligt vast wat er op een specifieke locatie mag worden gebouwd of aangelegd.

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u (bouw)plannen die niet binnen het bestemmingsplan passen? Dan kunt u ons schriftelijk vragen van het bestemmingsplan af te wijken. Bijvoorbeeld op basis van het afwijkingenbeleid kruimelgevallen. U kunt uw plannen gratis door ons laten toetsen door een voortoets aan te vragen.

Bestemmingsplan inzien

De meeste bestemmingsplannen staan online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Is uw locatie daar niet in opgenomen? Of is er alleen een ontwerpbestemmingsplan of archeologiebestemming te zien? Dan geldt waarschijnlijk een ouder bestemmingsplan uit 2007 of 2009. Deze vindt u in het overzicht hieronder.

Kunt u het bestemmingsplan dat u zoekt helemaal niet vinden? Of wilt u een afspraak maken om het samen met ons te doornemen? Neem dan contact met ons op.

Rheden Oost

Aan het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’ wordt gewerkt. Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor Rheden-Haveland staat gepland voor 2020. Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor Rheden-Centrum zal in 2020 ter inzage worden gelegd.

Velp Midden

Het bestemmingsplan Velp Midden is vastgesteld op 3 september 2009. Op dit bestemmingsplan is een 1e algehele herziening (PDF, 298 kB) van toepassing.

Landelijk Gebied

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld.

Op het geldende bestemmingsplan is een 1e herziening (augustus 2010) van toepassing.

Het huidige bestemmingsplan is vastgesteld in 2009.