Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen gelden voor iedereen en geven regels voor onder andere woningbouw, bedrijven, verkeer en groen. Het bestemmingsplan regelt het gebruik van grond en bouwwerken, en wat waar mag worden gebouwd of aangelegd.

Bestemmingsplannen inzien

Valt de locatie die u zoekt buiten de dorpskernen, dan ligt het mogelijk in het:

Kunt u het bestemmingsplan dat u zoekt niet online vinden, of wilt u een afspraak maken om het samen met ons te doornemen? Neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911. Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.

Herziening bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen herzien wij in de regel elke 10 jaar. Uitgangspunt is daarbij de bestaande mogelijkheden over te nemen. Toch kunnen er veranderingen zijn door nieuwe regelgeving, nieuw beleid en actuele inzichten. Welke invloed dit heeft op het bestemmingsplan voor uw perceel, staat in de werkwijze actualisatie bestemmingsplannen en de standaardplanmethodiek.

Blijf op de hoogte van nieuwe plannen

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zich aanmelden om automatisch een bericht te krijgen wanneer een nieuw bestemmingsplan geplaatst wordt.

Bestemmingsplannen in procedure

Zolang een bestemmingsplan, voorontwerp of afwijking ter inzage ligt, is het mogelijk hierop te reageren en uw ‘zienswijze’ indienen. Ontwerpbestemmingsplannen zijn 6 weken in te zien. Wij maken dit bekend via de officiële bekendmakingen en publiceren het in de Regiobode.

De ontwerpbestemmingsplannen liggen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in De Steeg en vaak bij de servicecentra in Dieren en Velp.

Zienswijze indienen

Uw reactie op het bestemmingsplan mag u alleen schriftelijk (niet via e-mail) indienen:

Gemeenteraad van Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg


Wilt u een zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan telefonisch een afspraak, (026) 49 76 911.

Bij de vaststelling van bestemmingsplannen neemt de gemeenteraad ingediende zienswijzen altijd mee in haar oordeel.

Als een bestemmingsplan is vastgesteld, ligt het opnieuw 6 weken ter inzage. In die periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Wie beroep kan instellen maken wij bekend in de Regiobode en de officiële bekendmakingen.