Bestemmingsplannen De Steeg en Ellecom

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er een plattergrond van het gebied (plankaart). In de voorschriften en de plankaart liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast.

Ruimtelijke Plannen Online

De bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).