Bestemmingsplannen Rheden

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er de verbeelding: 1 of meerdere plankaarten en in sommige gevallen een separate waardenkaart en/of milieuzoneringskaart. In de voorschriften en de verbeelding liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en de bouwwerken.

Aan het voorontwerp bestemmingsplan Rheden-Haveland wordt op dit moment gewerkt. Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor Rheden- Haveland staat gepland voor 2e kwartaal 2019.
Het voorontwerp bestemmingsplan Rheden-Centrum zal 3e kwartaal 2019 ter inzage worden gelegd.

Rheden Oost

Het bestemmingsplan Rheden Oost is vastgesteld in 2009.

Ter inzage liggende plannen

Alle bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd in de officiële bekendmakingen.

Ruimtelijke Plannen Online

De meest recente bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daar staan ook locatiespecifieke bestemmingsplannen, zoals het Bestemmingsplan Rheden witte vlekken.

Archeologie

Voor het gehele gebied geldt het Bestemmingsplan Archeologie.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).