Bestemmingsplannen Spankeren

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er de verbeelding: 1 of meerdere plankaarten en in sommige gevallen een separate waardenkaart en/of milieuzoneringskaart. In de voorschriften en de verbeelding liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en de bouwwerken.

Planning procedure 2018

We zijn gestart met het nieuwe bestemmingsplan voor het woongebieden Spankeren. Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor Spankeren staat gepland eind 2018 / 1e kwartaal 2019. Het voorontwerp is online te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld in 2007. Op dit bestemmingsplan is een 1e algehele herziening (PDF, 298 kB) van toepassing.

Ter inzage liggende plannen

Alle bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd in de officiële bekendmakingen.

Ruimtelijke Plannen Online

De meest recente bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Archeologie

Voor het gehele gebied geldt het Bestemmingsplan Archeologie.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).