Bestemmingsplannen Velp

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit een voorschrift en een toelichting. Daarnaast is er de verbeelding: 1 of meerdere plankaarten en in sommige gevallen een separate waardenkaart en/of milieuzoneringskaart. In de voorschriften en de verbeelding liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en de bouwwerken.

Het bestemmingsplan Velp Midden wordt straks Velp Centrum. De actualisatie hiervan staat gepland voor het 3e kwartaal 2019.

Ruimtelijke Plannen Online

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl voor de bestemming van uw locatie. Is het (vastgestelde) bestemmingplan van uw locatie hier niet te vinden, kijk dan bij de onderstaande plannen.

Velp Midden

Het bestemmingsplan Velp Midden is vastgesteld op 3 september 2009. Op dit bestemmingsplan is een 1e algehele herziening (PDF, 298 kB) van toepassing.

Ter inzage liggende plannen

Alle bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd in de officiële bekendmakingen.

Archeologie

Voor het gehele gebied geldt het Bestemmingsplan Archeologie.

Beschermd dorpsgezicht

Villapark Overbeek in Velp is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).