Bestemmingsplannen procedure

Zolang een bestemmingsplan, voorontwerp of afwijking ter inzage ligt, is het mogelijk hierop te reageren en uw ‘zienswijze’ in te dienen. Ontwerpbestemmingsplannen zijn 6 weken in te zien. Wij maken dit bekend via de officiële bekendmakingen en publiceren het in de Regiobode.

De ontwerpbestemmingsplannen zijn online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. En liggen ter inzage bij de servicecentra in Dieren en Velp.

Blijf op de hoogte van nieuwe plannen

Op de website Ruimtelijke plannen kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice wanneer er een nieuw bestemmingsplan wordt geplaatst.

Reageren op een bestemmingsplan (zienswijze indienen)

Regeren op het bestemmingsplan mag alleen schriftelijk (niet via e-mail). Dit heet een zienswijze indienen. Wilt u een zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan telefonisch een afspraak. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen neemt de gemeenteraad ingediende zienswijzen altijd mee in haar oordeel.

Beroep indienen na vaststelling

Als een bestemmingsplan is vastgesteld, ligt het opnieuw 6 weken ter inzage. In die periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Wie beroep kan instellen, maken wij bekend in de Regiobode en de officiële bekendmakingen.

Planschade

Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomensschade die ontstaat na wijziging van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan. Een onafhankelijke deskundige stelt vast of de schade het gevolg is van de wijziging. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.
Als u van mening bent dat u benadeeld wordt door een planologische aanpassing, neem dan contact met ons op.