Onderhoud stadsbossen

In de gemeente Rheden liggen een aantal stadsbossen. Deze stadsbossen liggen in de kernen tussen de woningen. Het zijn een soort groene eilandjes in een omgeving van gebouwen. Ze zijn er in allerlei afmetingen. De bossen zorgen voor een groene afwisseling, zijn een waterberging en brengen koelte in de zomer. We proberen een zo natuurlijk mogelijk gebied te creëren zonder veel in te grijpen. Maar de bossen staan tussen de woningen en ze moeten ook veilig zijn. Om het veilig te houden vindt er 1 keer per 4 jaar een inspectie plaats. Daarna voeren we eventuele maatregelen uit.

Ontwerp en onderhoud van stadsbossen

Er is een nieuw algemeen ontwerp en onderhoudsplan gemaakt voor alle stadsbossen. Eén van de belangrijke thema’s is de indeling van een stadsbos. Bij een goede indeling staan aan de randen kruiden en in het midden de grote bomen. Daartussen kunnen dan groepen heesters staan. Voor dieren is een goede biodiversiteit belangrijk. Denk aan broed- en schuilmogelijkheden voor vogels, vleermuizen, egels en insecten. Plekken maken om te schuilen en te broeden kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door kale stammen te laten staan of liggen, takken op een hoop te leggen, hier en daar bramengroepen te laten staan en het ophangen van vogel- en vleermuiskasten.

Maatregelen verschillen per stadsbos

Elk stadsbos is heeft een andere omvang en indeling. Daarom is er naast het algemene ontwerp, nog een specifiek plan nodig voor het betreffende stadsbos. Het is niet mogelijk om alle maatregelen in elk stadsbos uit te voeren. Dit betekent maatwerk.

Werkzaamheden stadsbossen

Veel stadsbossen voldoen nu niet aan het ontwerp en gekozen manier van onderhoud. We gaan de bossen opknappen en het kan voorkomen dat hiervoor ook gezonde bomen gekapt moeten worden. Bijvoorbeeld in de randen van de stadsbossen bij tuinen en voetpaden. We proberen zo elk jaar een paar stadsbossen aan te pakken. Bij het aanpakken van een stadsbos nemen we eerst  contact op met de direct omwonenden, om gezamenlijk tot een nieuw ontwerp te komen. De werkzaamheden vinden jaarlijks ongeveer tussen december en maart plaats.

Vragen over het onderhoud van stadsbossen

Heeft u vragen over het onderhoud van stadsbossen, het algemeen ontwerp of een bos in uw buurt? Neem gerust contact met ons op.