Bouwbesluit en bodeminformatie

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften voor (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u bouwt zonder vergunning moet u aan deze regels voldoen.

Bouwverordening

In aanvulling op het Bouwbesluit 2012 is er een bouwverordening 2018 met lokale regels.

Bodemonderzoek

Regelmatig moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bodemonderzoek worden gedaan. Maar ook als u een woning of perceel wilt kopen kan de hypotheekverstrekker of notaris hier om vragen. Alle bekende bodeminformatie kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?

Meer informatie over bodembeleid en bodemsanering vindt u op de website van de Provincie Gelderland. Zorg ervoor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat.

Op de pagina Bodemkwaliteit en grondverzet staat meer informatie voor aannemers, makelaars en andere professionals.

Explosievenonderzoek

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een explosievenonderzoek (PDF, 259 kB) te doen.

Op de explosievenkaart ziet u waar deze van explosieven verdachte gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket, (026) 49 76 911 of bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.