Bomen kappen of snoeien

Als u een boom wilt kappen of snoeien kunnen er regels van toepassing zijn. Bomen die op de Lijst bijzondere bomen 2017 staan, hebben een beschermde status. Ze kunnen alleen gekapt worden met een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt afgegeven als de boom gevaar oplevert voor de veiligheid of als er andere zwaarwegende belangen zijn.
Normaal onderhoud aan een boom op de Lijst bijzondere bomen mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Zodra er meer dan 40% van de oorspronkelijke kroon wordt verwijderd, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de boom en de omgeving. Dan is een omgevingsvergunning verplicht.

Voor iedere boom geldt, met of zonder vergunning, dat er geen nesten vernield of broedende vogels verstoord mogen worden.

Uitzonderingen

Er kunnen zich situaties voordoen dat voor het kappen van een of meerdere bomen toch vergunning nodig is, ook al staan ze niet op de Lijst bijzondere bomen. Voorbeelden hiervan zijn de aanlegvergunning, monumentenvergunning en de Wet Natuurbescherming.

Lijst bijzondere bomen

In 2017 zijn nieuwe bomen voor de lijst worden aangedragen. Een groep vrijwilligers van belangenverenigingen en boomdeskundigen zijn alle aangemelde bomen langs gegaan. Hier is een lijst met ongeveer 100 'nieuwe' bomen (PDF, 320 kB) uitgekomen.

Op de Lijst bijzondere bomen staan nu ongeveer 1.250 particuliere en 7.000 gemeentelijke bomen. De belangrijkste bomenlanen en bomenrijen in de gemeente staan er op. De lijst bijzondere bomen is dynamisch. Er kunnen altijd bomen bij of af. We herzien de lijst ongeveer om de 4 tot 5 jaar.

Lijst bijzondere bomen 2017
Dorp Type boom
Velp particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
Rheden particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
De Steeg particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
Ellecom particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
Dieren particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
Spankeren particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen
Laag Soeren particuliere bijzondere bomen
gemeentelijke bijzondere bomen

 

Onderhoud aan bomen

De bomen op de bomenlijst hebben een meerwaarde voor de omgeving. Naast goed onderhoud is ook de bescherming en onderhoud van de groeiplaats van groot belang. Bij het Norminstituut Bomen vindt u naast veel algemene informatie ook deze bomenposters over het snoeien van bomen (PDF, 2 MB) en onderhoud van de grond rond de boom (PDF, 2,5 MB).