Bomen kappen of snoeien

Sommige bomen hebben een beschermde status. Deze staan op de Lijst bijzondere bomen 2017. Ze mogen alleen gekapt worden met een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt afgegeven als de boom gevaar oplevert voor de veiligheid of als er andere zwaarwegende belangen zijn.

Lijst bijzondere bomen

Op de lijst bijzondere bomen staan ongeveer 1.250 particuliere en 7.000 gemeentelijke bomen. De belangrijkste bomenlanen en bomenrijen in de gemeente staan er op. De lijst bijzondere bomen is dynamisch. Er kunnen altijd bomen bij of af. We herzien de lijst iedere 4 of 5 jaar.

Lijst particuliere bijzondere bomen (PDF, 100 kB)

Lijst gemeentelijke bijzondere bomen (PDF, 95 kB) 

Niet op de lijst, toch een vergunning nodig

Er kan regelgeving zijn waardoor voor het kappen van 1 of meerdere bomen toch een vergunning nodig is. Ook al staan ze niet op de Lijst bijzondere bomen. Voorbeelden hiervan zijn de aanlegvergunning uit het bestemmingsplan, monumentenvergunning en de Wet Natuurbescherming.

Onderhoud aan bomen

Normaal onderhoud aan een boom op de Lijst bijzondere bomen mag zonder omgevingsvergunning. Zodra er meer dan 40% van de oorspronkelijke kroon wordt verwijderd, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de boom en de omgeving. Dan is een omgevingsvergunning wel verplicht.

Houd rekening met de natuur! De werkzaamheden mogen geen vogels of andere beschermde diersoorten en planten verstoren. Kijk voor meer informatie in de Wet Natuurbescherming.