Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers in het voormalige klooster in de Steeg

Ons land heeft op dit moment een grote opgave met betrekking tot de komst en het verblijf van asielzoekers. Verschillende gemeenten in Nederland zetten zich in om vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek te bieden, zo ook onze gemeente. Van 15 juni tot 29 juni bieden we in het voormalige klooster in de Steeg crisisnoodopvang aan maximaal 150 asielzoekers. Vanaf 29 juni wordt de locatie klaargemaakt om voor 1-2 jaar oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

De opgave van het Rijk

Recent is door het Rijk aan de verschillende veiligheidsregio’s gevraagd het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te helpen met crisisnoodopvang van asielzoekers. Concreet gaat het om een periode van 12 weken, met ingang van 1 juni 2022, waarin telkens 4 verschillende regio’s opvang bieden voor een periode van 14 dagen. 

Opvang in de gemeente Rheden

We maken onderdeel uit van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en voorzien in de vraag van het Rijk door een voormalig klooster in De Steeg beschikbaar te stellen voor opvang. Hierbij is sprake van een gefaseerde aanpak. De crisisnoodopvang is van tijdelijke aard en dat biedt ruimte om de locatie in de toekomst ook op andere wijze in te kunnen zetten:

  • Fase 1: Van 15 tot 29 juni biedt Rheden crisisnoodopvang aan maximaal 150 asielzoekers. 
  • Fase 2: Na 29 juni wordt de locatie klaargemaakt voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die hun intrek zullen innemen voor een periode van 1-2 jaar. 
  • Fase 3: Na verloop van deze periode vindt er herontwikkeling voor woningbouw plaats.

Fase 1 start volgende week, omwonenden van het klooster zijn op voorhand geïnformeerd. 

Meer weten of vragen?

Er is een lijst met veel gestelde vragen (PDF, 67 kB) . U kunt ook contact opnemen met een van de locatiemanagers via: 06-41199720 of door te mailen naar: opvangdesteeg@rheden.nl