Eikenprocessierups

Gezondheidsklachten

In de maanden mei tot augustus nestelt de eikenprocessierups De brandharen van deze rups kunnen irritatie aan huid, luchtwegen en ogen veroorzaken. Dit geldt voor mensen en dieren. Kijk ook eens op het Kennisplatform processierups.nu.

Heeft u vragen over de gezondheidsaspecten? Kijk dan eerst eens www.oakie.info. Daar vindt u 3 informatieve folders over gezondheid en preventie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over gezondheidsaspecten, neem dan contact op met GGD, team Milieu en Gezondheid, (088) 355 63 00 of e-mail naar milieu-en-gezondheid@vggm.nl.

Nesten op eigen terrein

Heeft u last van de eikenprocessierups op eigen terrein, dan bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Zoek een gespecialiseerd bedrijf om het nest te laten verwijderen. Deze bedrijven zijn vaak erg druk, het kan dus even duren voordat zij u kunnen helpen. Kosten van verwijdering van een nest op eigen terrein, zijn voor uw rekening. Ga niet zelf proberen het nest te verwijderen, dat kan nare gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Preventieve behandeling en overlast

Wij nemen maatregelen om de nesten te voorkomen. Samen met een adviesbureau en De Vlinderstichting stellen we jaarlijks een beheerplan op. Vanaf halverwege april tot begin juni spuiten wij preventief. Dit kan voor korte duur geluidsoverlast veroorzaaken omdat wij ook 's avonds en 's nachts de bomen behandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het middel, wat alleen de rupsen doodt, is veilig voor mensen en dieren. Omdat het middel wel kan irriteren, raden wij u aan niet in de nevel te komen en dieren niet onder bespoten bomen te laten grazen.
Gedurende de hele zomer, tot begin oktober, blijven we controleren en waar nodig nabehandelen.

Terugblik 2019

De eikenprocessierups is sinds 25 jaar in ons land. Door de zachte winters en de lange droge zomers is er vanaf 2017 een grote toename van de rups geweest en de overlast hiervan.
Op 5 april 2019 kwamen de 1e rupsen uit. De eikenbomen liepen vorig jaar al vroeg uit waardoor de rupsen voldoende voedsel hadden.

Bestrijding in 2019

In het voorjaar van 2019 hebben we 893 bomen preventief bespoten.
Vanaf half mei kregen de rupsen de 1e brandharen en begonnen de klachten en de overlast. Door de storm in juni werden klachten en overlast groter omdat er veel brandharen en rupsen verspreid werden.
De rupsen zochten nieuwe plekken om nesten te maken. Daarna kwam er een periode van extreme hitte waardoor de rupsen zich goed en snel konden ontwikkelen. De rupsen maakten niet alleen nesten in de bomen maar ook in de grond. Deze grondnesten zijn niet te bestrijden.
In totaal zijn er bij 936 bomen nesten van de eikenprocessierups verwijderd. In de meeste gevallen gaat het om meerdere nesten per boom.
In 2019 zijn er meer dan 500 telefonische meldingen geweest. De kosten voor de bestrijding in 2019 waren € 61.500,00.

Vooruitblik 2020

In 2020 hebben we een vergelijkbare aanpak als in 2019.
Vanaf half april gaan we ruim 900 bomen preventief bestrijden door te spuiten met nematoden en bacteriën. Vanaf half mei worden nesten verwijderd en verbrand.

Nieuw meldingssysteem in 2020

Dit jaar kunnen inwoners via een nieuw meldingssysteem online een boom aanwijzen waar de eikenprocessierups in zit. Via een online kaart kunnen inwoners meteen zien in welke bomen de eikenprocessierups zit en wat we daar tot nu toe hebben gedaan. De online kaart is binnenkort beschikbaar.

Natuurlijke bestrijding met nestkasten

Mezen zijn een natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen. Om mezen aan te trekken, zijn er tot nu toe ruim 200 mezenkasten opgehangen. Ongeveer 100 in gemeentelijke eiken en een vergelijkbaar aantal in particuliere bomen.

100 nestkasten beschikbaar voor inwoners

Dit jaar geven we 100 mezenkastjes gratis weg aan onze inwoners. Wilt u een mezenkastje ontvangen? Stuur een e-mail naar projecten@rheden.nl en vermeld daarbij uw adres.

In de eerste week van april komen we het nestkastje bij u bezorgen. We zetten hij nestkastje bij uw voordeur neer, u hoeft er niet voor thuis te blijven.

Zolang de voorraad strekt!