Riolering

Uw woning en andere gebouwen zijn aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Op die manier voeren wij afval- en regenwater af. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door ons aangelegd én onderhouden.

Verstopping

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst of het probleem op uw eigen terrein zit. Om er achter te komen waar de leiding verstopt is, kunt u het beste het controleputje opgraven. Het putje bevindt zich normaal gesproken 50 centimeter binnen de perceelgrens. Als er geen water in het putje staat, zit de verstopping op uw eigen terrein. Staat er wel water in het putje, of kunt u het putje niet vinden, neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911.

Spoedgevallen

Verstoppingen in of overstromingen van het gemeentelijke riool kunt u buiten kantoortijden melden bij Van der Velden Rioleringsbeheer, (026) 32 15 316.

Verstopping voorkomen

U kunt zelf heel goed verstoppingen voorkomen. Zorg dat luiers, maandverband, dweilen, borstels en dergelijke niet in de afvoer of het toilet terechtkomen. Maar ook etensresten, olie, vet, koffiefilters, kattenbakgrind of aquariumzand horen niet in de riolering. Als u dit in de gaten houdt, bent u verzekerd van een goede afvoer van uw afvalwater.

Aansluiting aanvragen

Voor het aansluiten op het gemeentelijke riool is een vergunning nodig. De aanvraag kan alleen door de eigenaar of de projectontwikkelaar (of een gemachtigde van een van beiden).

Aanvraag

Voor de aanvraag moet u het formulier aanvraag aansluitingsvergunning (PDF, 109 kB) in 2-voud, samen met de rioleringstekening in 3-voud en eventueel overige documenten naar ons opsturen.

Kosten

In de vergunning staan de exacte aansluitkosten. Deze verschilt per riooldiameter en ligt tussen de € 800,00 en € 1.250,00. Als u de kosten heeft betaald, streven wij ernaar binnen 3 weken de aansluiting te realiseren. We kijken daarbij samen met u naar een geschikt tijdstip en de exacte locatie van de aansluiting.