Dieren Noordoost

19 november 2018 beginnen wij met de wijk Dieren Noordoost een 30-kilometer gebied te maken. De toegestane maximum snelheid wordt dan van 50 kilometer per uur verlaagd naar 30 kilometer per uur. Voor de bestaande erven blijft de huidige maximum snelheid 15 kilometer per uur. Tegelijkertijd pakken we een aantal andere knelpunten aan.

  • Meer parkeerplaatsen
  • Zelfde  inrichting van de entrees van hofjes en erven
  • Aanpassen van bestaand groen

De voorstellen voor aanpassingen zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 9 november 2017 in de Drieschaar gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties is het plan op een paar onderdelen aangepast.

  • Aan het einde van de Wilgenhof kan nu al geparkeerd worden maar dit zijn geen officiële parkeervakken. In het nieuwe plan komen hier drie officiële parkeervakken.
  • In de Olmenhof worden twee extra groenvakken van nieuwe beplanting voorzien. Zoals bij alle groenaanpassingen zullen wij dit vooraf met u bespreken.
  • In de Cederlaan wordt het verkeerplateau met het zebrapad verplaatst richting de supermarkt en wordt de drempel bij de Larixhof en de Dennenhof definitief.
  • In de Meidoornlaan worden bij de scholen meer nieuwe bomen geplant. Zoals bij alle groenaanpassingen zullen wij dit vooraf met u bespreken.

Deze wijzgingen zijn in de plannen verwerkt.

Vragen en opmerkingen over de voorstellen kunt u mailen naar: projecten@rheden.nl.