Reconstructie Kastanjelaan Velp

We gaan de Kastanjelaan reconstrueren. Aanleiding hiervoor is de verslechterde staat van de riolering. Het doel van deze reconstructie is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw straat en riolering die aansluit bij de eisen van deze tijd.

Het ontwerp

Vanwege de spoorlijn en huidige erfgrenzen is er beperkte ruimte beschikbaar. Hieronder lichten we toe wat we gaan doen.

  • Aan een zijde komt een voetpad. We vervangen het huidige asfalt door straatbakstenen. Het voetpad gaan we aan de woningzijde verbreden, zodat deze beter begaanbaar wordt.
  • In plaats van de huidige drempels leggen we ter plaatse van de aansluiting met het Kastanjehof plateau’s aan.
  • Daarnaast renoveren we ook het riool. We gaan dit te doen middels relinen. Relinen is een voordelige en duurzame techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Deze techniek zorgt voor een waterdicht en sterk nieuw riool met een levensduur van meer dan 70 jaar.
  • Naast het renoveren van het riool vervangen we de huisaansluitingen tot aan de erfgrens. 
  • We gaan een groene haag plaatsen tussen de rijbaan en het spoor. De meeste lichtmasten blijven op dezelfde locatie staan een aantal worden verplaatst. De spoorbaan zelf valt buiten het projectgebied van de opdracht, wijzigingen en of opmerkingen met betrekking tot het spoor worden niet meegenomen in dit project. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van ProRail.

Bekijk hier het ontwerp (PDF, 3,55 MB)

Tot woensdag 2 novemer 2022 heeft u uw mening en eventuele aanbevelingen kunnen geven op het ontwerp via de meepraatkaart. Al uw vragen en de antwoorden vindt u hieronder terug.

Bekijk de vragen en antwoorden

De planning

In grote lijnen streven we ernaar om onderstaande planning te volgen tijdens de voorbereiding.

  • Ontwerpfase: september 2022 – jan 2023
  • Contract en aanbestedingfase:  januari – mei 2023
  • Voorbereiding uitvoering: juni - augustus 2023 
  • Start uitvoering: augustus 2023

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met:

Roelofs Advies en Ontwerp
n.logtenberg@roelofsgroep.nl
06-83489278

Gemeente Rheden
m.hazeleger@rheden.nl
06-11928517