Werkzaamheden Harderwijkerweg

Aannemersbedrijf NTP uit Zevenaar is vanaf 23 augustus 2022 gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Het gaat hierbij om asfaltverharding, de riolering en trottoirs.

Wat gaat er gebeuren?

Alle stenen, tegels en trottoirbanden gaan we vernieuwen. De ligging van de rijbaan en de inrichting van de weg verandert niet. Ook de riolering blijft liggen. Wel gaan we een gedeelte van het riool van binnenuit verstevigen en vervangen we de slechte aansluitleidingen. Verder nemen we maatregelen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken leggen we een plateau aan en passen we kruisingen aan. Daarnaast gaan we fietsstroken verbreden en op verschillende plekken komt meer groen. 

Waar kan ik voor meer informatie terecht?

Speciaal voor dit project hebben wij de ‘Onderhoud Harderwijkerweg’ Bouwapp ontwikkeld voor uw mobiele telefoon of tablet. Hier leest u alles over de voortgang, nieuwtjes, planning, omleidingen en eventuele hinder. Download de app via de App Store of Google Play.

Hoe ziet de planning eruit?

De eerste fase van de werkzaamheden is gestart op 23 augustus 2022 tussen de Prinses Beatrixlaan tot halverwege de Burgemeester Bloemerstraat. Van daaruit werken we in 7 bouwfasen richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot en met eind 2022 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (per fase) informeert NTP de direct omwonenden per brief over het werk, de planning en eventuele hinder. De overzichtskaart van de werkzaamheden is te zien in de app onder 'Planning'.

Hoe ziet de omleidingsroute eruit?

Vanaf dinsdag 23 augustus 2022 geldt op de Harderwijkerweg een aangepaste verkeerssituatie. Dieren en Laag-Soeren zijn bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348-N786 Burgemeester de Bruinstraat-Badhuislaan. In verband met werkzaamheden aan de Badhuislaan gaat deze omleidingsroute tot en met september via de Imboslaan, daarna over de Badhuislaan. De omleidingskaart voor de eerste fase is te zien in de app onder 'omleiding'.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilco Zeilmaker, via: 06-20 82 06 45 of via w.zeilmaker@civitron.nl. Ook kunt u contact opnemen via de ‘Onderhoud Harderwijkerweg’ Bouwapp.