53 bomen op kaplijst

De komende periode gaan wij 53 bomen kappen. Op een aantal locaties planten we daar later nieuwe bomen voor terug.

Verspreid in alle dorpen

De 53 bomen staan verspreid in alle dorpen. De bomen hebben gebreken waardoor ze een gevaar opleveren voor de omgeving. Bijvoorbeeld omdat de bomen dood zijn of ernstig aangetast door schimmels.

Herplanting

Op een aantal locaties planten we nieuwe bomen. In de meeste gevallen is dat dezelfde soort en aantal. Het herplanten van de bomen gebeurt dit najaar of in het vroege voorjaar van 2020.

Kap- en herplantingsperiode

De werkzaamheden vinden plaats tussen 15 juli en 1 september 2019. Bomen die gekapt worden krijgen een rode stip op de stam. Op de Kap- en herplantingslijst 2019 (PDF, 29 kB) staat om welke bomen het gaat, waar ze staan en waarom ze gekapt worden. Daar staat ook waarom er wel of geen herplanting plaats vindt.

Lijst bijzondere bomen

Een aantal bomen staan op de Lijst bijzondere bomen 2017. Op 22 februari 2019 en op 28 mei 2019 is voor de kap van deze bomen een omgevingsvergunning verleend.