7 inwoners ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Op 26 april, de dag van de lintjesregen, hebben 7 inwoners een lintje ontvangen uit handen van burgemeester Carol van Eert. Alle 7 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allemaal van harte gefeliciteerd!

De heer Jan Jansen, Ellecom

De heer Jansen heeft zich al decennia lang op vele gebieden ingezet voor de gemeenschap. Zijn inzet voor de RK Parochie Sint Eusebius in Arnhem is onuitputtelijk. Daarnaast is hij sinds 1981 tot heden vooral vanuit zijn sociale bewogenheid in veel functies betrokken bij de afdeling Rheden-Rozendaal van het CDA. Hij begon als bestuurslid en werd in 1986 voorzitter van de afdeling. Hij was 12 jaar raadslid en 10 jaar wethouder in onze gemeente. Ook heeft de heer Jansen jarenlang als voorzitter de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom geleid en met steun van vele anderen gezorgd voor de instandhouding van de fraaie Dorpskerk. Sinds 2013 maakt hij deel uit van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Plataan en sinds 1 januari 2016 als voorzitter. In 2010 (tot heden) trad hij als afgevaardigde van het Parochiebestuur van de RK Emmaüskerk en als penningmeester toe tot de Raad van Kerken. De heer Jansen zet zich al jaren belangeloos in voor de cultuurhistorie in de gemeenten Rheden en Rozendaal, de laatste jaren als voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de Stichting Apeldoorns Kanaal en dat doet hij met veel enthousiasme, gedrevenheid en toewijding.

Mevrouw Betsie Dam-Jansen, Dieren

Mevrouw Dam-Jansen zet zich al 36 jaar in als vrijwilligster bij de Telefooncirkels. Zij is al meer dan 25 jaar de coördinator van de Telefooncirkels Rheden en voorzitter van de stuurgroep. Zij zorgt er met veel aandacht en compassie voor dat het de deelnemers en vrijwilligers aan niets ontbreekt om deel te blijven nemen aan de Telefooncirkels Rheden. Daarnaast was zij 6 jaar lang secretaris en verzorgde zij de ledenadministratie van de Plattelandsvrouwen, tegenwoordig Vrouwen van Nu. Sinds 2018 is zij secretaris en lid van de stuurgroep Bridgeclub De Harmonie in Laag-Soeren. In het verleden heeft zij 22 jaar lang bewoners blij gemaakt met haar kappersdiensten bij verpleeghuis Gelders Hof. Ook was zij collectant voor het Reumafonds en tegenwoordig is zij nog collectant voor het MS Fonds. Mevrouw Dam-Jansen zit sinds 2007 in de klantenpanel Coöp-Ledenraad.

Mevrouw Henny Kemp, Rheden

Mevrouw Kemp ondersteunt al 13 jaar lang Bridgeclub ‘Willem de Zwijger’ in Rheden. Daarnaast is zij al 11 jaar actief als vrijwilligster bij de seniorenprojecten van Stichting Stoer en 8 jaar gastvrouw/toezichthouder bij zwembad De Hangmat in Rheden. Van 1991 tot 2018 gaf zij gymlessen aan ouderen bij zorginstelling Nieuw-Schoonoord (Innoforte) in Velp. Ook heeft zij zich 4 jaar lang ingezet als vrijwilligster voor Vriendenstichting Rhederhof.

De heer Carel van Schaik, Velp

De heer Van Schaik zet zich al vanaf 1970 zeer actief in voor VVO. Van voetballer werd hij leider, trainer, commissielid van minstens 5 commissies, kaderlid, grensrechter en scheidsrechter. Ook was hij redactiemedewerker, inkoop- en barmedewerker, lid van de technische commissie en tot op heden lid van de onderhoudsploeg: een ploeg die zorgt voor onderhoud en schoonmaak. Hij is van 1980 tot 2005 scheidsrechter geweest bij de pupillenwedstrijden en bij de senioren. Tot op heden is hij scheidsrechter bij het jaarlijkse pupillen Kersttoernooi. De heer Van Schaik is een man met een groot verenigingshart en tot op de dag van vandaag van grote betekenis voor VVO.

Mevrouw Marja Olsder, Velp

Mevrouw Olsder is vanaf 1992 actief als vrijwilligster voor de opgroeiende jeugd in de gemeente Rheden, vooral in de plaats Velp. Zij is een ‘tweede moeder’ in Velp-Zuid: een begrip voor ouders, kinderen en jongeren. Beginjaren ’90 nam zij het initiatief om in haar eigen woning kinderen uit de buurt op te vangen en hun onder meer huiswerkbegeleiding te geven. Maar ook zorgde zij dat kinderen ontbijt kregen voordat ze naar school gingen. Tegenwoordig werkt zij vanuit buurtcentrum De Poort. Daarnaast is mevrouw Olsder al 35 jaar vrijwilligster bij de huttenbouwweek Bouwburg in Velp. Zij zorgt ervoor dat de kinderen altijd met een knutselwerkje naar huis kunnen: ruim 500 kinderen gaan naar de huttenbouwweek Bouwburg toe.

Mevrouw Irene Bosnak-Kramer, Velp

Mevrouw Bosnak-Kramer is 19 jaar actief als vice-voorzitter van de Stichting Velp voor Oranje. Haar rol is van grote betekenis voor het functioneren van het 14-koppige bestuur van Velp voor Oranje. Naast het organiseren van festiviteiten rondom Koningsdag, speelt zij ook een forse ondersteunende rol bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Velp en de Dodenherdenking. Zij is mede organisator van de Dag (en) van Respect voor basisschoolleerlingen. In 1988 nam zij plaats in het organisatiecomité dat seminars verzorgde waarbij de Indiase Vimala Thakar kwam spreken over het thema ‘spiritualiteit in het dagelijks leven’. Ook heeft zij 10 jaar lang iedere eerste zondag van de maand haar huis opengesteld voor de vrienden van Vimala Thakar. In 2016 is ‘Ons Raadhuis’ opgericht; een ontmoetings- en activiteitencentrum voor en door ouderen. Mevrouw Bosnak-Kramer was vanaf het allereerste begin betrokken bij de oprichting en geeft al vanaf het begin yogalessen voor senioren; helemaal belangeloos.

De heer Kees Prins, Velp

De heer Prins was van 1975 tot aan zijn pensionering in 2012 een zeer betrokken wijkagent. Hij had altijd een luisterend oor en een scherp oog voor collega’s die het even moeilijk hadden. Met zijn enorme inzet, creativiteit en humor was de heer Prins een visitekaartje voor de politie. Hij was ruim 37 jaar zeer betrokken bij het Politiemuseum in Velp. Daarnaast is hij op het moment van de uitreiking 20 jaar bestuurslid en penningmeester van de Stichting Velp voor Oranje. Ook was de heer Prins 6 jaar betrokken als vrijwilliger bij het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45. Na zijn pensionering ging hij wekelijks naar dit museum om allerlei reparaties uit te voeren.