Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeenten Rheden en Rozendaal is op zoek naar nieuwe leden en een notulist.

Onze gemeente heeft samen met de gemeente Rozendaal een Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD heeft als taak om colleges van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren. Dat doen zij onder andere over:

  • onderwerpen binnen het sociaal domein (WMO, Participatiewet, Jeugdwet)
  • de uitvoering van de dienstverlening binnen het sociaal domein
  • de informatievoorziening aan cliënten

Vacatures

De ASD participeert in de voorbereiding van het gemeentelijke beleid en de evaluatie van de uitvoering. Samen streven we naar zo veel mogelijk cocreatie. De ASD heeft op dit moment nieuwe leden nodig en is opzoek naar en notulist. Meer informatie over de inhoud van de vacatures vindt u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein.

Vragen of reageren?

Wilt u meer informatie of wilt u reageren op de vacatures? Gebruik dan het contactformulier op de website van de ASD of stuur een e-mail naar secretariaat.asd@gmail.com.

Adviesraad Sociaal Domein Rheden - Rozendaal