Corona en kinderopvang: informatie voor ouders en professionals

Kinderopvang: noodopvang

Tussen 16 december en 9 februari zijn de kinderopvang (dagopvang en BSO) en basisscholen opnieuw gesloten. Er is wel noodopvang:

 • Noodopvang in de kinderopvang
  • Er is alleen noodopvang op de kinderopvang voor kinderen die al gebruik maken van kinderopvang op normale contracttijden. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Noodopvang is er ook alleen voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, of waar de thuissituatie kwetsbaar is.
  • Kinderen met een SMI kunnen naar de noodopvang.
  • Peuters met een vve indicatie gaan naar de vve- noodopvang.

 

 • Noodopvang op school
  Er is op de basisschool, tijdens schooluren, noodopvang voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, of waar de thuissituatie kwetsbaar is.

Uitgangspunten

 • Als één ouder een cruciaal beroep heeft regelen ouders zelf de opvang thuis. Dat is geen harde eis. Als dat niet lukt, is er noodopvang.
 • Er is alleen 24/7 noodopvang als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder dat normaal ook biedt.
 • Ouders melden zich voor noodopvang bij scholen en kinderopvang. Behalve als u een kwetsbare gezinssituatie heeft en behoefte hebt aan noodopvang. Neem dan contract op met de gemeente voor een Sociaal Medische Indicatie.  
 • In de vakantieperiode
  • zijn de basisscholen gesloten.
  • biedt de BSO, als zij zijn geopend, noodopvang voor hun normale klanten die toegang hebben tot noodopvang. Alleen tijdens de normale openingstijden van de vakantieperiode. Zij gaan niet extra open.
  • biedt de kinderopvang, als zij zijn geopend, noodopvang voor hun normale klanten die toegang hebben tot noodopvang. Alleen tijdens de normale openingstijden van de vakantieperiode. Zij gaan niet extra open.

Meer ondersteuning

Heeft u meer hulp nodig? Dan kunt u op openingstijden het Sociaal Meldpunt bereiken op (026) 49 76 911 of een bericht sturen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl.  

In onze gemeente in Stichting Leergeld actief voor gezinnen met een laag inkomen. Zij helpen ook bij de aanvraag van laptops. U kunt contact opnemen via (026) 445 55 72.

 

Uw situatie Kinderopvang/BSO Onderwijs
U (en/of uw partner) heeft een cruciaal beroep Uw kind mag naar de noodopvang bij de kinderopvang/bso voor de uren dat u een contract heeft met de kinderopvang. Uw kind onder schooltijd naar de noodopvang
U (en/of uw partner) heeft geen cruciaal beroep Uw kind mag niet naar de noodopvang. Uw kind mag niet onder schooltijd naar de noodopvang
Als u een contract heeft, geen SMI, maar uw situatie is kwetsbaar overlegt u met  uw kinderopvang.

Als u een contract heeft, geen SMI, maar uw situatie is kwetsbaar overlegt u met  uw kinderopvang.

Als u geen contract heeft, maar uw situatie is kwetsbaar overlegt u met  het Sociaal Meldpunt  van de gemeente voor een SMI aanvraag.

De school wijst aan welke kwetsbare kinderen naar de noodopvang mogen. Neem met hen contact op.
U heeft een SMI of uw kind heeft een vve indicatie en gaat normaal naar de vve groep.

Als u kind vve heeft mag uw kind naar de noodopvang voor de normale tijden.

Als u een SMI heeft mag uw kind mag naar de noodopvang bij de kinderopvang/bso voor de uren dat u een contract heeft met de kinderopvang.

 

 

Meer informatie