Corona en kinderopvang: informatie voor ouders en professionals

Noodopvang

Tussen 16 december en 8 februari waren kinderopvang (dagopvang, voorschoolse educatie, BSO) en basisscholen opnieuw gesloten. Vanaf 8 februari zijn de dagopvang, voorschoolse educatie en basisscholen weer open. De BSO blijft gesloten. Er is wel noodopvang in de BSO.

Noodopvang in de BSO

  • Er is alleen noodopvang op de BSO kinderopvang voor kinderen die al gebruik maken van kinderopvang op normale contracttijden. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Noodopvang is er ook alleen voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, of waar de thuissituatie kwetsbaar is.
  • Kinderen met een sociaal medische indicatie kunnen naar de noodopvang.

Uitgangspunten

 

  • Als één ouder een cruciaal beroep heeft regelen ouders zelf de opvang thuis. Dat is geen harde eis. Als dat niet lukt, is er noodopvang.
  • Er is alleen 24/7 noodopvang als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder dat normaal ook biedt.
  • Ouders melden zich voor noodopvang bij de BSO. Behalve als u een kwetsbare gezinssituatie heeft en behoefte hebt aan noodopvang. Neem dan contact op met de gemeente of u in aanmerking komt voor een Sociaal Medische Indicatie.  

Vergoeding ouderbijdrage bij gemeentelijke subsidie

Gaat uw kind  naar de opvang vanuit een gemeentelijke regeling; peutersubsidie, voorschoolse educatie, sociaal medische indicatie? Als u de ouderbijdrage door heeft betaald krijgt u uw ouderbijdrage terug via de kinderopvang. Let op: de gemeente betaalt tot maximaal het tarief van de belastingdienst.

 

Meer ondersteuning

Heeft u meer hulp nodig? In onze dorpen is sinds begin dit jaar Incluzio actief om u te ondersteunen bij vragen over opgroeien, opvoeden of andere (geld)zorgen. U kunt contact opnemen met de volgende informatiepunten:

  • Velp: Buurthuis de Poort, 06 5711 8406
  • Rheden: Dorpshuis Rheden, 06 1387 3694
  • Dieren: Bibliotheek Veluwezoom, 06 2258 6515

Of kijk op www.incluziorheden.nl

U kunt tijdens openingstijden ook het Sociaal Meldpunt bereiken op (026) 49 76 911 of een bericht sturen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl.  

In onze gemeente in Stichting Leergeld actief voor gezinnen met een laag inkomen. Zij helpen ook bij de aanvraag van laptops. U kunt contact opnemen via (026) 445 55 72.

 

Uw situatie BSO
U (en/of uw partner) heeft een cruciaal beroep

Uw kind mag naar de noodopvang bij de kinderopvang/bso voor de uren dat u een contract heeft met de kinderopvang.

Heeft u geen contract, dan kunt u deze bij een kinderopvang in de buurt afsluiten.

U (en/of uw partner) heeft geen cruciaal beroep Uw kind mag niet naar de noodopvang.
Heeft u geen contract, dan kunt u deze bij een kinderopvang in de buurt afsluiten.

Als u een contract heeft, geen sociaal medische indicatie, maar uw situatie is kwetsbaar overlegt u met  uw kinderopvang.

Als u geen contract heeft, maar uw situatie is kwetsbaar overlegt u met  het Sociaal Meldpunt voor een sociaal medische indicatie aanvraag.

 

 

Meer informatie