Corona - informatie voor de culturele sector

Een overzicht van lokale en landelijke maatregelen om de culturele sector te steunen tijdens de coronacrisis.

Specifieke informatie over het coronavirus voor culturele organisaties

Knelpunten? Informeer Cultuurbedrijf RIQQ

Cultuurbedrijf RiQQ inventariseert tegen welke knelpunten u als culturele organisatie aanloopt. Met deze informatie vragen wij aandacht en actie bij de culturele koepelorganisaties, de provincie en het Rijk. Belangrijk dus om uw knelpunten bij Cultuurbedrijf RiQQ door te geven. Samen proberen wij passende steunmaatregelen te organiseren.

Lokale steun en maatregelen

1. Covid subsidieregeling - steuntje in de rug

Sinds 2 februari 2021 kunnen ondernemingen en organisaties in de culturele sector die in onze gemeente gevestigd zijn subsidie aanvragen. De subsidie is te gebruiken om coronamaatregelen te treffen, zoals hygiënemaatregelen en maatregelen voor het houden van voldoende afstand. Daarnaast is de subsidie een tegemoetkoming in de vaste lasten vanaf maart t/m december 2020.

2. Doorbetalen subsidie zover dat redelijk is

Er zijn organisaties die structureel of incidenteel subsidie van ons ontvangen voor hun activiteiten. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. Wij blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen gewoon betalen zodat u geen liquiditeitsproblemen krijgt.
  2. We roepen partijen op om daar waar de dienstverlening niet meer volgens afspraak kan worden geleverd, contact met ons op te nemen. Samen zoeken wij dan naar alternatieven.
  3. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen wij in redelijkheid de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. Wij houden er rekening mee dat sommige prestaties als gevolg van de coronacrisis niet geleverd kunnen worden.

Ontvangt u subsidie van ons, neem contact met ons op

Ontvang u structureel of incidenteel een subsidie van ons? Dan vragen we u om in de komende periode contact op te nemen met onze collega, de ambtenaar waarmee u altijd contact heeft gehad over deze subsidie. Ook als u vragen heeft over de subsidie kunt u daar terecht.

3. Subsidieregelingen provincie Gelderland COVID-19

De provincie Gelderland biedt subsidieregelingen aan.