Financiële ondersteuning voor ondernemers tijdens coronacrisis (TOZO)

Laatst gewijzigd: Vrijdag 3 april, 15.30 uur

Nederland verkeert in een moeilijke tijd door het coronavirus. De maatregelen hebben een enorme impact op de samenleving. Veel ondernemers worden getroffen door de maatregelen. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers ondersteunen en komt daarom met een tijdelijke regeling tot 1 juni 2020. De regeling is bekend onder de naam TOZO, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling. Als gemeente voeren we deze regeling uit. Een aanvraag doet u bij ons. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00.

Voor wie

De tijdelijke regeling is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om deze regeling alleen aan te vragen als u het ook écht nodig heeft.  Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Voorwaarden

Om voor de regeling in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent minimaal 1.225 uur per jaar (gem. 23,5 uur per week) werkzaam als zelfstandige
 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont (of verblijft rechtmatig) in de gemeente Rheden.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep oefent u in Nederland uit.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
 • Heeft u een partner die ook ondernemer is, dan mag 1 van u beiden deze regeling aanvragen.

Twijfelt u of u in aanmerking komt, op http://www.krijgiktozo.n kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.

Procedure

Als u de aanvraag heeft afgerond, beoordelen wij deze. Wij besluiten dan of u recht heeft op de tegemoetkoming of niet. Wij proberen u uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. De eerste betaling volgt zo snel mogelijk hierna.

Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag en achteraf. Daarvoor mogen wij bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Blijkt achteraf dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u nog een bedrag na. Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, moet u het bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.

Aanvragen TOZO

Aanvragen TOZO (inloggen via DigiD)

Meesturen documenten

Zorgt u ervoor dat u de volgende documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. Tijdens de aanvraag kunt u ze uploaden.

 • Kopie van uw paspoort of id-bewijs (geen rijbewijs)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Laatste bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering en/of bedrijfskapitaal naar kan overmaken.
  Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn.
 • Laatste jaarrekening
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Als u een partner heeft: kopie van paspoort of id-bewijs van uw partner en het formulier 'ondertekening partner' (PDF, 267 kB).

Heeft u een partner?

Heeft u een partner, dan moet u beiden de aanvraag voor de TOZO ondertekenen. De hoofd-aanvrager logt in via DigiD. Voor de partner gebruikt u het formulier 'ondertekening partner' (PDF, 267 kB). Deze print u uit, ondertekent u en stuurt u vervolgens ingescand als bijlage mee bij het formulier.

Heeft u voor 2 april al een verzoek bij ons ingediend voor de TOZO, dat moet u nu alsnog dit aanvraagformulier invullen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling de veelgestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid.