Handige informatie en links voor ondernemers

Een overzicht van lokale en landelijke maatregelen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

Actuele informatie

Van het RIVM

Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Op de website van het RIVM staat altijd de laatste informatie. Heeft u een specifieke vraag over het coronavirus dat kun u dagelijks tussen 8.00 uur en 20.00 uur bellen met het RIVM via telefoonnummer 0800-1351.

Meer ondernemersinformatie over het coronavirus

Minder inkomen en/of geldzorgen

  • Heeft u geldzorgen? Vindt u het moeilijk om overzicht op uw financiën te houden? Stapelen de rekeningen zich op? Of krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan op tijd hulp aan. Bekijk voor meer informatie 'Hulp bij geldzorgen' op onze website.
  • Bij Startpunt Geldzaken (NIBUD)  vindt u tips over geldzaken, speciaal gericht op ondernemers.
  • Door terugval in uw inkomen, heeft u misschien recht op minimaregelingen, meer informatie vindt u bij 'Hulp bij laag inkomen' op onze website.

Gemeentelijke maatregelen

1. Verruiming openingstijden

Het college van B&W heeft besloten de openingstijden op zondagen te verruimen voor alle winkels die etenswaren verkopen voor de eerste dagelijkse levensbehoefte.

2. Tijdelijk 24 uur laden en lossen

Het college van B&W heeft besloten de laad- en lostijden voor de winkels te verruimen. Dit betekent dat er 24 uur per dag laad- en losactiviteiten kunnen plaatsvinden.

3. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Het is mogelijk om uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen aan te vragen voor de aanslag van 2020 en 2021. U krijgt dan tot 31 juli 2024 uitstel van betaling. Voor toeristische ondernemers is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor de toeristenbelasting van 2019.

Vraag uitstel van betaling aan via de digitale belastingbalie

 

Landelijke maatregelen

1. TOZO – Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

 

Wat is het

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen tijdens de coronacrisis kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
1.    Inkomensondersteuning (uitkering voor levensonderhoud) tot aan het sociaal minimum.
2.    Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 voor het oplossen van liquiditeitsproblemen.

Voor wie is de regeling

Voor zelfstandig ondernemers (o.a. ZZP, VOF en BV) tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd. Kijk voor alle voorwaarden op onze website.

Waar vraagt u het aan

De TOZO is een landelijke maatregel. De aanvraag doet u in de gemeente waar u woont. U kunt de TOZO aanvragen op onze website.

2. Overige regelingen

Naast de TOZO en de TOGS zijn er nog meer regelingen die misschien voor u van belang zijn. We sommen ze hieronder op en verwijzen u naar de meest actuele informatie over de regeling.

Regeling Link naar meer informatie
TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19) deze regeling is niet meer aan te vragen https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/aanvraagprocedure
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
(in plaats van werktijdverkorting)
https://www.uwv.nl/coronavirus/
Bijzonder uitstel van betaling voor rijksbelastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen door het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits https://qredits.nl/
Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven https://ondernemersplein.kvk.nl/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw/