Corona-teststraat naar Velp (persbericht)

De Corona teststraat voor de regio Arnhem verhuist naar de President Kennedylaan 108 in Velp. Vanwege de start van het voetbalseizoen in het Gelredome kon de teststraat daar niet blijven. Vanaf 17 augustus kunnen inwoners, maar ook recreanten en toeristen, met gezondheidsklachten terecht in de nieuwe teststraat.

Door de ligging bij het ziekenhuis van Velp is de locatie goed bereikbaar. In een periode van 2 weken wordt de teststraat in het Gelredome afgebouwd en geheel overgenomen door de teststraat in Velp. Wij en GGD Gelderland-Midden vinden het belangrijk dat inwoners in hun directe omgeving getest kunnen worden op het coronavirus(Covid-19).
GGD Gelderland-Midden zoekt nog naar diverse medewerkers voor de teststraat. Zowel voor de administratie als het afnemen van de testen. Andere teststraten voor Gelderland Midden zijn in Ede en Barneveld.

 

bij klachten, blijf thuis, laat je testen, bel 0800 - 1202

 

GGD zoekt diverse medewerkers voor testlocatie

Voor het afnemen van testen zijn veel medewerkers nodig. GGD Gelderland-Midden zoekt naar personen die de testen willen afnemen. Ook administratieve krachten zijn nodig. Over het algemeen worden de functies parttime ingevuld en kunnen ook in het weekend plaatsvinden. De GGD gaat heel flexibel om met de roosterwensen van de medewerkers. Ben jij of ken jij iemand die dit belangrijke werk zou willen gaan doen? Specifiek voor deze testlocatie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met solliciteren@vggm.nl

Korte cursus testen uitvoeren

De GGD biedt de testmedewerkers een korte cursus aan van maximaal een halve dag. Daarna worden ze getraind en kunnen onder begeleiding de eerste testen uitvoeren. Bij het goed afronden van deze cursus krijgt de persoon een verklaring van een arts dat zij geschikt is bevonden voor deze werkzaamheden. Voor een uitgebreidere beschrijving van de functie en informatie over deze functies en hoe men kan solliciteren verwijzen wij naar de site met de coronawerkzaamheden.