Subsidie voor de culturele sector

Deze subsidie is een steuntje in de rug voor ondernemingen en organisaties in de culturele sector. De subsidie is te gebruiken om coronamaatregelen te treffen, zoals hygiënemaatregelen en maatregelen voor het houden van voldoende afstand. Daarnaast is de subsidie een tegemoetkoming in de vaste lasten vanaf maart tot en met december 2021.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor 3 categorieën:

 • Cultuurknooppunten cultuureducatie
 • Amateurkunstvereniging
 • Overige cultuur (muziekscholen, galerieën/expositieruimten, musea, cursusaanbieders in zang, muziek, schilderen, beeldende en vrije  kunst, filmhuis, literatuur en theaterprogrammering)

Voor het bepalen van het type onderneming, wordt gekeken naar de inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

 • De onderneming of organisatie is gevestigd in de gemeente Rheden.
 • De subsidie is voor het treffen van maatregelen rondom covid-19 die te maken hebben met hygiëne, voldoende afstand en routing.
 • De subsidie is een tegemoetkoming in de dekking van vaste lasten vanaf maart tot en met december 2021.

Over de subsidie

De subsidie is 1 keer aan te vragen.

Voor de totale subsidie is een subsidieplafond (maximaal subsidiebedrag) van € 92.000,-. De onderverdeling per categorie is:

 • categorie cultuurknooppunten cultuureducatie, subsidieplafond van € 27.000. Maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is € 9.000,-.
 • categorie amateurkunsten, subsidieplafond van € 50.000. Maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is € 8.500,-
 • categorie overige cultuur, subsidieplafond van € 15.000. Maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is € 3.500,-

Lees hier de volledige subsidieregels (PDF, 74 kB). In artikel 1d van de subsidieregels wordt verwezen naar een bijlage (PDF, 118 kB).

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen door het Aanvraagformulier subsidieregeling Covid-19 (PDF, 78 kB) in te vullen en naar ons toe te sturen.

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar info@rheden.nl.

Aanvragen kan tot en met 31 maart 2022.

Meesturen bij de aanvraag

Als het voor uw subsidie-aanvraag van toepassing is:

 • Een overzicht van de gemaakte kosten met een toelichting op de gemaakte kosten.
 • Een overzicht van de gemaakte vaste lasten waarvoor geen dekking is in de periode maart-december 2021.
 • Offerte of factuur van corona hygiëne-maatregelen.
 • Offerte of factuur van corona routing-maatregelen.

Procedure

Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Binnen 3 tot 13 weken ontvangt u per post van ons een besluit waarin we u vertellen of u de subsidie krijgt.