Informatie over onderwijs en kinderdagverblijven

Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. Dit wisselt per regio. Kinderdagopvang en gastouderopvang blijven dicht tot en met dinsdag 28 april. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang in school en kinderdagopvang.

Zo kunnen ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer blijven werken. Op de website https://www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie, waaronder een lijst van cruciale beroepsgroepen. Ook vindt u hier antwoord op vragen die vaak worden gesteld over het coronavirus en het onderwijs en kinderopvang.

Organisatie noodopvang

Kinderopvang

Alle ouders die normaal gebruik maken van kinderopvang wordt gevraagd hun normale factuur te blijven betalen. Ook de eigen bijdrage. U hoeft niets te wijzigen bij de overheid voor kinderopvangtoeslag. Deze wordt doorbetaald.

Opvang voor kinderen van ouders die al naar de kinderopvang gaan

Ook aan ouders met een cruciaal beroep die al gebruik maken van kinderopvang wordt gevraagd hun normale factuur te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald, u hoeft niets te wijzigen.

Extra opvang voor kinderen van ouders die al gebruik maken van kinderopvang

Wanneer extra kinderopvang nodig is omdat ouders in een cruciaal beroep werken, komen er geen extra kosten voor ouders bij. U hoeft hiervoor niet de kinderopvangtoeslag te wijzigen. Wilt ut extra uren afnemen, dan neemt u contact op met de kinderopvang.

Noodopvang wanneer uw kind(eren) normaal niet naar de opvang gaan

Ouders in cruciale beroepen die nu voor, naschoolse of kinderdagopvang nodig hebben kunnen zelf contact opnemen met een kinderopvangorganisatie. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangorganisaties van Nederland opgenomen.
Er worden geen kosten in rekening gebracht en u hoeft geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wel kan u worden gevraagd een (tijdelijk) contract te tekenen. Dat heeft te maken met verzekeringen. 

Scholen

Op dit moment vangen scholen in de gemeente kinderen zelf op. Neem contact op met uw school als u vragen heeft over de opvang.

Vragen

Heeft u vragen over noodonderwijs of opvang, vragen wij u deze te stellen bij onze de school en de kinderopvang. Mochten er zaken niet goed lopen kunt u uw vraag (per voorkeur) per mail via stellen aan o.vankeulen@rheden.nl of (026) 49 76 911.