Onze locaties en dienstverlening

Op dit moment kunt u alleen nog op afspraak terecht op het gemeentehuis in De Steeg. De servicecentra in Dieren en Velp zijn gesloten.

Laatste update: vrijdag 3 april 16.00 uur

Servicecentra Velp en Dieren gesloten

Onze servicecentra is Velp en Dieren zijn gesloten, maar u bent op afspraak welkom in het gemeentehuis in De Steeg. We ontvangen u met een glimlach, maar we geven nu geen hand. Uiteraard geldt: blijf thuis bij klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Beperking openingstijden en telefonische bereikbaarheid

Controleer altijd eerst de actuele openingstijden van de burgerzaken balies en telefonie.

Kom alleen naar gemeentehuis als het echt nodig is

We willen u vragen een heel bewuste afweging te maken of het nodig is naar het gemeentehuis te komen. Als iets telefonisch of online kan, doe dat dan!

Gebruik onze online dienstverlening

Veel zaken kunt u vanuit huis met ons regelen. Bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing, aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding van een kapotte lantaarnpaal of losliggende stoeptegel.

Geen huisbezoeken meer en beperkte Wmo- en jeugddienstverlening

Wij volgen de richtlijnen van RIVM. Dat betekent:

  • Om besmetting met het coronavirus voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen, gaan we niet meer op huisbezoek. Overleg vindt zoveel mogelijk telefonisch en/of digitaal plaats. Daar waar dat niet kan, zal er sprake zijn van maatwerk.
  • Het consultatiebureau en de prikpost zijn gewoon geopend.
  • Op dit moment vragen we nog meer dan anders van inwoners om met eigen mogelijkheden of hulp van hun omgeving een oplossing te zoeken.
  • Sociaal Meldpunt: we bieden nu alleen basisdienstverlening. Dit houdt in dat we alleen meldingen in behandeling nemen wanneer er sprake is van gevaar of onveiligheid voor de inwoner zelf of zijn omgeving, dan wel kwetsbaarheid met dreiging van escalatie. Voor reguliere hulpvragen zonder urgentie kunnen inwoners nu geen melding indienen. Zij kunnen zich pas melden indien escalatie of onveiligheid dreigt of wanneer de richtlijnen van het RIVM zijn gewijzigd.

Zwembad De Dumpel en andere sportlocaties gesloten

 Zwembad De Dumpel is gesloten. Ook alle andere sportaccommodaties zijn voorlopig gesloten. De sportactiviteiten gaan niet door. Bekijk voor actuele informatie over het zwembad en de andere sportlocaties de website van Sportbedrijf Rheden.

Museum Rheden in Oorlogstijd gesloten

Het museum Rheden in Oorlogstijd blijft voorlopig gesloten.

Raadsvergaderingen vanaf 14 april online

De gemeenteraad van Rheden vergadert niet tot 14 april. Vanaf dinsdag 14 april vergaderen zij digitaal. Deze vergaderingen zijn live te volgen. Actuele informatie over de vergaderingen en live volgen kan via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Afval

Oud papier niet opgehaald t/m 16 april

Tot en met 16 april wordt er geen oud papier opgehaald. Na 16 april wordt dit in overleg met SUEZ weer opgepakt. Hoe precies? Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Zodra er meer bekend is, laten we dit hier weten.
We vragen u om het oud papier te bewaren tot de volgende inzameling. Is dat voor u niet mogelijk, dan kun u het brengen naar het afvalbrengstation.

De gifbus rijdt niet tot en met 28 april

Tot en met 6 april rijdt de gifbus voor chemisch afval niet. Kunt u het chemisch afval niet bewaren tot na 6 april? Dan kunt u het brengen bij het afvalbrengstation.

Green Bags alleen verkrijgbaar in De Steeg

Momenteel zijn de Green Bags alleen verkrijgbaar bij het gemeentehuis in De Steeg.

Overige afvalinzameling

Alle andere afvalinzameling gaat door.