Parkeerontheffingen voor zorgverleners tijdens coronacrisis (persbericht)

Mantelzorgers en zorgverleners kunnen sinds 23 april een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen.

Doordat veel mensen thuiswerken hebben mantelzorgers en zorgverleners soms moeite met het vinden van een parkeerplek dichtbij de woning van een cliënt of naaste. Wij helpen hen door tijdens de coronacrisis ontheffing van een aantal parkeerverboden te verlenen.

Mantelzorgers kunnen een ontheffing voor zichzelf aanvragen. Bedrijven die zorgtaken verlenen mogen dit doen voor ambulant personeel. De tijdelijke corona parkeerontheffing is een kaartje achter de voorruit, in combinatie met een parkeerschijf. Zorgverleners krijgen alleen ontheffing als zij iemand verzorgen in een straat waar te weinig parkeerplaatsen zijn. De ontheffing is 2 uur geldig.

Meer tijd voor zorg


Wethouder Gea Hofstede: “Zorgverleners en mantelzorgers zijn belangrijk voor onze inwoners. Er gaat nu soms veel kostbare tijd verloren met het zoeken naar een parkeerplek. Tijd die veel beter kan worden besteed aan zorg voor onze inwoners. De gemeente vindt het werk van zorgverleners en mantelzorgers belangrijk en wil hen daarom op deze wijze ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze makkelijker kunnen parkeren. Zo kunnen ze meer tijd besteden aan hun cliënt of dierbare”.

Ontheffingen

Het gaat om de volgende tijdelijke ontheffingen:

  • parkeerontheffing bij een gele onderbroken streep, meestal langs het trottoir
  • ontheffing van het parkeerverbod buiten de vakken in een parkeerverbodszone, blauwe parkeerschijfzone of (woon)erf
  • ontheffing van een parkeerverbod voor een inrit van een zorgcliënt, met instemming van de eigenaar
  • ontheffing van het parkeerverbod op het trottoir, waardoor er tijdelijk met twee wielen op de stoep geparkeerd mag worden
  • overschrijding van de maximale parkeertijd in de blauwe parkeerschijfzone (60-90 minuten langer)

De ontheffing zorgt ervoor dat de houder ervan geen bekeuring krijgt en bij ongeval of schade verzekerd is.

Ontheffing aanvragen

Mantelzorgers en bedrijven die zorgtaken verlenen vragen ontheffing aan via gemeente@rheden.nl. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen via (026) 49 76 911.

De ontheffing is in ieder geval geldig tot en met 1 juni 2021.