Verhoging TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Een eenmalige uitkering, als u er qua inkomen door corona flink op achteruit bent gegaan en u nu verhoudingsgewijs veel besteedt aan uw huur of hypotheek. De uitkering is een gift; u hoeft deze dus niet terug te betalen (als u er volgens de regels recht op hebt). Laat uw TONK niet liggen!

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Rheden of Rozendaal en minimaal 18 jaar.
 • U (en uw eventuele partner) had door de coronacrisis in januari 2021 minimaal 25% inkomensverlies vergeleken met januari 2020. Bekijk wat er onder inkomen en partner wordt verstaan.
 • Een groot deel van uw netto inkomen bestaat uit woonkosten. Het gaat dan om huurkosten of kosten van de hypotheek (rente en aflossing). Hoe groot dat deel mag zijn, hangt af van uw situatie. Bekijk voor meer informatie de TONK hulppagina.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van € 1500,- of € 2500,-. Welk bedrag u ontvangt, hangt af van het percentage van uw inkomen dat u besteedt aan woonkosten. Wilt u zelf vast berekenen op welk  bedrag u recht heeft, kijk dan op de TONK hulppagina voor de percentages en rekenvoorbeelden.

Aanvragen TONK

TONK aanvragen

Heeft u in de periode 15 maart tot en met 29 juni TONK aangevraagd en gekregen? Of is uw aanvraag toen afgewezen? Wij nemen al deze aanvragen opnieuw in behandeling. Het is mogelijk dat u met de aangepaste beleidsregels wel TONK ontvangt of recht heeft op een ander bedrag. Wij berichten u daar zo spoedig mogelijk over. Het is belangrijk dat u geen nieuwe aanvraag doet.

U kunt een aanvraag indienen tot 1oktober 2021.

Om het aanvraagformulier eenvoudig te doorlopen, adviseren we u om vooraf alle informatie uit te zoeken, te berekenen en de gevraagde bijlagen klaar te hebben staan.

Informatie bij de hand

Bij uw aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen:

 • Bewijzen van het netto-inkomen van de maand januari 2020
  • Bent u ondernemer, bekijk dan hoe u uw inkomen per maand kunt berekenen op de TONK-hulppagina.
 • Bewijzen van het netto-inkomen van de maand januari 2021
 • Bewijzen van de kosten van de woonlasten van de maand januari 2021
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn.

Als het u niet lukt om bovenstaande documenten digitaal aan te leveren, mag u er ook foto’s van maken en de foto’s toevoegen bij de aanvraag.

Afhandeling

 • We proberen om u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken te laten weten waar u aan toe bent. Besluiten wij dat u recht heeft op de TONK-uitkering, dan ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van het besluit het bedrag op uw rekening.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens controleren bij andere instanties en personen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Meer informatie

 • Bekijk de TONK hulppagina.
 • Heeft u vragen over de TONK? Neem dan gerust contact met ons op via: tonk@rheden.nl. Liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan woensdag tussen 09.00 en 15.00 uur door te bellen naar 026-49 76 952.

Geldzorgen

Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Vindt u het moeilijk om overzicht op uw financiële situatie te houden in deze tijden? Stapelen de rekeningen zich op? Of krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan op tijd hulp aan! Meer informatie over de regelingen en het aanvragen vindt u hier: www.rheden.nl/ondersteuning.