Blauwalg in de zomer

Blauwalgen (cyanobacteriën) zitten van nature in het water. Een bepaalde combinatie van temperatuur, licht en voedingsstoffen zorgt ervoor dat blauwalgen zich ontwikkelen. Dat gebeurt vooral in de zomer.

Gezondheid

Van verschillende blauwalgen is bekend dat ze giftige stoffen produceren. Deze stoffen vormen een risico op vergiftiging van mens en dier. Vooral de drijflagen zijn een groot risico, omdat hier veel cellen bij elkaar zitten. Vermijd contact met deze drijflagen en laat dieren niet drinken van water waarin je blauwalgen ziet of waarin ze zijn aangetroffen.

Informatie

Voor meer informatie over blauwalg verwijzen wij u naar de website van het Waterschap Vallei en Veluwe: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/blauwalg-water/

Blauwalg in onze gemeente

Waterschap Vallei en Veluwe trof op 20 juni blauwalgen aan in de sluiskom in Dieren. Wij hebben daarom waarschuwingsborden geplaatst.