College moet vergunning aan ontwikkelaar McDonald’s weigeren

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 14 mei besloten dat het de aanvraag van een ontwikkelaar voor het bouwen van een fastfood restaurant voor McDonald’s met Drive Thru moet weigeren. Doordat er in de aanvraag sprake is van een Drive Thru aan de Arnhemsestraatweg 68 in Rheden past dit niet in het bestemmingsplan en welstandbeleid.

De afgelopen periode is de aanvraag voor een omgevingsvergunning inhoudelijk getoetst door de gemeente. Daarbij wordt getoetst of de aanvraag past in het huidige bestemmingsplan, welstandsbeleid en bouwbesluit.

Paul Hofman, wethouder Ruimtelijke Ordening: “De aanvraag voor het bouwen van een McDonald’s zorgde voor zowel positieve als negatieve reacties. We zijn met zowel voor- als tegenstanders in gesprek gegaan om iedereen te horen en hebben ook bemiddeling aangeboden. Maar de gemeente heeft in deze aanvraag een toetsende rol en moet op basis van vastgesteld beleid uiteindelijk de conclusie trekken of het plan wel of niet past. De conclusie is dat een Drive Thru op deze locatie niet past. We realiseren ons dat dit voor sommige een flinke teleurstelling is en voor anderen een opluchting. Voor al die emoties hebben wij begrip en we vragen ook anderen om begrip voor elkaar te hebben."

Aanvraag wijkt af van bestemmingsplan en welstand

In het bestemmingsplan mag een horecagelegenheid op het perceel worden gebouwd. Maar uit de aanvraag blijkt dat de bedrijfsactiviteiten meer zijn dan alleen een restaurant. De Drive Thru kan gelijktijdig met het restaurant geopend zijn en ook geopend zijn als het fastfoodrestaurant gesloten is. Dit wijkt af van de regels in het bestemmingsplan en ook van de huidige horeca, een restaurant met een afhaalfunctie in het restaurant zelf. Ook wijkt dit af van het welstandbeleid. De plek ligt namelijk in een landschappelijk waardevol gebied. Het fastfoodrestaurant met Drive Thru zou hierin een te stedelijk karakter hebben. Het onderdeel van een Drive Thru maakt dus dat de aanvraag moet worden geweigerd.