Doesburgsedijk in Dieren krijgt wegversmalling

De Doesburgsedijk in Dieren krijgt eind augustus als proef een wegversmalling bij de bebouwde komgrens. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld om de verkeersdruk te verminderen en de gemiddelde snelheid omlaag te brengen. De aanleg van de wegversmalling is gepland in de week van 23 tot en met 29 augustus 2021. De werkzaamheden kunnen tijdelijk verkeershinder geven.

Voorbereiding wegafsluiting op termijn 

Het afsluiten van de Doesburgsedijk voor gemotoriseerd verkeer is al langer gepland. Dit is het laatste onderdeel van het project Traverse Dieren, waarbij het doorgaande autoverkeer beter doorstroomt door het dorp. Het doel van de afsluiting van de Doesburgsedijk is om doorgaand verkeer verder te scheiden van het bestemmingsverkeer in het zuidelijk deel van Dieren. Ook zorgt het voor een afname van doorgaand verkeer op de Harderwijkerweg. 

Er is nog geen zicht op een besluit voor de wegafsluiting. Dat komt voornamelijk door de stikstofregels in Nederland. Als de Doesburgsedijk dicht is, komt er meer verkeer op de Ellecomsedijk (N317/N348). Deze toename geeft extra neerslag van stikstof. Wij zijn verplicht deze uitstoot te compenseren. Tot nu toe is dit niet gelukt, maar we overleggen wel met partijen in de directe omgeving om compensatie te vinden. Ook volgt nog een nadere afweging in de belangen en effecten van de wegafsluiting. 

Tijdelijke maatregel

De huidige verkeerssituatie op de Doesburgsedijk geeft hinder voor direct omwonenden. Daarom hebben we in overleg met bewoners besloten om een wegversmalling aan te brengen. Autoverkeer passeert elkaar daarbij om en om. Voorlopig gaat het om een proef voor de duur van drie maanden. Na afloop van de proef evalueren we samen met de omwonenden of de wegversmalling het gewenste effect heeft, namelijk een afname van de (geluids)hinder. Ook wordt bekeken of de verkeersveiligheid is verbeterd.