Nieuwe maatregelen tegen drukte op Posbank

Maatregelen moeten zorgen voor een betere spreiding van bezoekers en naleving van de coronaregels. Afgelopen weekend was het vooral boven op de Posbank te druk om de coronaregels te kunnen naleven. Bezoekers hielden zich niet aan de maximale groepsgrootte van twee personen en de 1,5 meter afstand.

Voor Natuurmonumenten, de politie, onze gemeente en de gemeente Rozendaal was het onmogelijk om handhavend op te treden. Daarom hebben de vier partijen nog meer de samenwerking gezocht en maatregelen genomen om bij grote drukte in te kunnen grijpen zodat de coronamaatregelen beter nageleefd worden.

In deze coronatijd zoeken mensen vaak de mooie natuur op en dat is begrijpelijk maar het is wel belangrijk dat de coronaregels opgevolgd  kunnen en blijven worden. De afgelopen tijd leidden de grote aantallen bezoekers regelmatig tot onwenselijke situaties. Daarom hebben de vier partijen de volgende maatregelen getroffen voor a.s. weekend 14 en 15 november. Na dit weekend vindt er een evaluatie plaats.

Maatregelen

  1. Instellen éénrichtingsverkeer voor verkeer van en naar de Posbank. In het weekend is het voor gemotoriseerd verkeer alleen nog maar mogelijk de Posbank op te rijden via de Schietsbergseweg in Rheden of via de Beekhuizenseweg/Bovenallee in Velp. De Posbank verlaten kan alleen maar via de Diepesteeg/Parkweg in De Steeg.
  2. Tijdelijke toeritdosering. Zolang er nog ruimte is om te parkeren op de parkeerplaatsen bovenop de Posbank wordt het gemotoriseerd verkeer toegelaten. Zodra blijkt dat deze parkeerplaatsen vol zijn, is het voor auto’s en motoren tijdelijk niet mogelijk het gebied in te rijden, wel kunnen bestuurders het gebied verlaten. Zodra de drukte is afgenomen, worden er weer auto’s en motoren toegelaten in het gebied. Deze toeritdosering gebeurt op 2 plekken:

    - De toegangsweg in Rheden bij de Schietbergseweg ter hoogte van het wildrooster
    - De toegangsweg in Velp bij Beekhuizenseweg/ Bovenallee

  3. Het uitkijkpunt bij de Posbank is tijdelijk afgezet met hekken en dus voorlopig verboden gebied voor iedereen.
  4. Politie, gemeentelijke boa’s en de boa’s van Natuurmonumenten gaan nog meer controleren in het gebied op naleving van de coronaregels. Ook zullen zij sneller bekeuren als dat nodig is.

Met behulp van tekstkarren en verkeersregelaars wordt het verkeer in goede banen geleid. Voor fietsers en wandelaars blijft het altijd mogelijk het gebied te bezoeken.

Andere parkeerplaatsen

Automobilisten die komen met eigen fietsen worden dringend verzocht geen gebruik te maken van de parkeerplaats bovenop de Posbank, maar vooral een parkeerplek te zoeken in de omgeving. De parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 3 in De Steeg, de parkeerplaats Lappendeken in Rheden en de kleinere parkeerplaatsen tussen Velp en de Posbank zijn hiervoor ook goed te gebruiken.

kaartje parkeerplaats

Aanwonenden en bedrijven in het gebied

Aanwonenden en bedrijven kunnen altijd bij hun huis/bedrijf komen. Zij zijn inmiddels van de maatregelen op de  hoogte gebracht.

Burgemeester Carol van Eert: Ik begrijp dat mensen willen geniet van de natuur, zeker in deze coronatijd met alle beperkende maatregelen. Daarom willen we ook het gebied niet  afsluiten. Maar nogmaals: zoek de drukte niet op en verspreid je in het gebied. Dat kan echt! Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan is er over een poosje weer meer mogelijk. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we ons gedrag nu aanpassen. Ik reken op u!