Energie uit zon of wind

Hoe kunnen we grootschalige energie opwekken uit zon of wind? Deze vraag houdt ons, lokaal en regionaal bezig.

Regionale Energie Strategie

Er wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld (RES) opgesteld. Binnen de regio Arnhem Nijmegen kijken we hoe iedere gemeente hun bijdrage gaat leveren aan duurzame energieopwekking.

Voorlopig Concept Bod

Begin juni 2020 heeft de regio Arnhem Nijmegen het voorlopige concept bod ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In september 2020 neemt het college van B&W een besluit over het concept bod.

Wat doen we in Rheden?

Hoe we de energietransitie in onze gemeente kunnen uitvoeren staat in de Handreiking Energie en Landschap. In de handreiking beschrijven we op welke plekken in onze gemeente eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden en onder welke voorwaarden.

Meer informatie          

Op de pagina Energie en Landschap leest u meer informatie over de RES, het Concept Bod en de Handreiking energie en Landschap.