Energiecafé op 12 juni

Praat mee over grootschalige duurzame energieopwekking in onze gemeente tijdens het 3e Energiecafé op woensdag 12 juni.

In 2040 willen wij energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we in onze gemeente gebruiken, duurzaam in de omgeving wordt opgewekt. Een flinke opgave die we samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden aanpakken. Grootschalige duurzame energieopwekking zoals zonnevelden en windmolens zijn hierbij noodzakelijk.

Programma woensdag 12 juni

We starten de bijeenkomst met een korte toelichting op de stand van zaken: waar staan we nu, wat is er gebeurd in onze gemeente en welke ontwikkelingen zijn er op regionaal en landelijk niveau? Vervolgens laten we zien waar er in Rheden, vanuit wet- en regelgeving, mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken. Aansluitend gaan we met elkaar kijken wat criteria zouden kunnen zijn, hoe verschillende vormen van grootschalige duurzame energieopwekking, zoals zonnevelden en windmolens, kunnen worden ingepast in het landschap. Met andere woorden: waar moeten we rekening mee houden bij de keuzes die we maken?

Komt u ook?

Het energiecafé vindt plaats in de voormalige kerk De Boecop, Hoofdstraat 15 (ingang kerk) in De Steeg. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom voor koffie en thee. Het officiële programma start om 19.30 uur. Om uiterlijk 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgerond en is er tijd voor nabeschouwing onder het genot van een drankje. Aanmelden kan via energiek@rheden.nl  onder vermelding van "aanmelden energiecafé".