Enquête motivatie om beter afval te scheiden

Hoe goed scheidt u uw afval? Wat vindt u van de afvalinzameling? Kan het nog beter? Vul de enquête in en laat van u horen. Met de uitkomsten van deze enquête krijgen wij een goed beeld van de huidige situatie en de mogelijkheden tot verbetering.

De vragen gaan over de inzameling en het scheiden van afval en grondstoffen en de communicatie / informatievoorziening daarover. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 17 februari.

Vul de enquête in