Formatievorming in Rheden verloopt voorspoedig

De verwachting is dat het coalitieakkoord en de voordracht voor wethouders op de agenda staan van de raadsvergadering van 31 mei.

De partijen GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, GPR Burgerbelangen en ChristenUnie willen met elkaar een coalitie vormen. Samen hebben deze partijen 18 van de 27 zetels in de gemeenteraad. De vijf partijen zijn van plan het coalitieakkoord en hun voordracht voor de wethouders voor te leggen aan de gemeenteraad op 31 mei a.s. Daarnaast is de formateur Leo Bosland in gesprek met alle partijen om te komen tot een raadsagenda met onderwerpen die de partijen gezamenlijk willen gaan bespreken. Deze raadsagenda wordt ook voorgelegd aan de raad van 31 mei. 

Informateur Ronald Paping adviseerde om met eerdergenoemde partijen te starten met de formatie. De gesprekken hiervoor zijn begonnen op zaterdag 9 april en verlopen voorspoedig. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van Leo Bosland als formateur.