Het definitieve ontwerp voor het gemeentehuis is klaar

Het nieuwe gemeentehuis is weer een stap dichterbij de oplevering. Het definitieve ontwerp is rond. Dat betekent dat het ontwerp klaar is om gebouwd te worden.

Het ontwerpproces van het nieuwe gemeentehuis kent verschillende fasen: Visie uit architectenselectie, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het technisch ontwerp. Bij elke stap betrekken we de gebruikers en maken we een doorrekening van het ontwerp. Inmiddels zijn we bij het definitieve ontwerp en het technische ontwerp. Daarmee komt de definitieve invulling duidelijk in beeld.

De totstandkoming van het definitieve ontwerp

Tijdens de laatste ontwerpfase is samen met gebruikers/ betrokkenen gekeken naar zaken als dienstverlening en veiligheid, werkplekken, inrichting en uitstraling. Ook op het gebied van werkplekken zijn keuzes gemaakt. Zo zijn er verschillende typen vergaderzalen, prikkelarme en stilteruimtes. 
Ook zijn de luchtzuiverinstallaties beide in de kelder geplaatst, in plaats van op het dak. Dat geeft meer ruimte voor de zonnepanelen en het is mooier voor het zicht. Het gebruik van kleuren en materialen is ook in het definitieve ontwerp  verder uitgewerkt. De inspiratie hiervan komt uit onze mooie omgeving. Veel natuurlijke materialen zoals hout en wol worden gebruikt in de inrichting en aankleding. 
Wethouder Dorus Klomberg: ”Het definitieve ontwerp is een mijlpaal in het proces. Het is belangrijk dat we deze mijlpaal bereikt hebben, want vanuit hier kunnen we weer verder met de puntjes op die i.
Wij zijn ontzettend blij met het resultaat en we kijken natuurlijk uit naar het moment dat dit definitieve ontwerp gerealiseerd is!”

Hoe nu verder?

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een bestek in de technische ontwerpfase. Het gaat hier over de details. Stroompunten, warmte en koeling en materialen worden belangrijk. We verwachten eind 2022 te starten met de bouw.