Inwonerspanel geeft ruim voldoende voor dienstverlening

In januari en februari hebben we een onderzoek gedaan via het inwonerspanel Rheden Spreekt. Dit keer gingen de vragen over onze dienstverlening. Het inwonerspanel geeft gemiddeld een 7,5.

Onderdelen van het dienstverleningsonderzoek

De respondenten gaven  hun mening over:

 • de dienstverlening algemeen
 • het bezoek aan het gemeentehuis of servicecentrum
 • het contact via de telefoon
 • het contact via de website
 • het contact via e-mail, brieven & social media
 • de openingstijden
 • en het huidig en toekomstig gebruik van het gemeentehuis.
   

Respons

820 van de 1.220 panelleden hebben meegedaan. Dat is een respons van 67%. Van alle respondenten nam 61% de afgelopen 12 maanden zelf contact op met de gemeente voor een product, dienst, vraag of probleem. Het liefst nemen inwoners contact op via de telefoon (29%), gevolgd door de website (25%), bezoek aan gemeentehuis of servicecentrum (24%) en per e-mail (19%). Van alle respondenten geeft 28% aan via WhatsApp contact op te willen nemen met de gemeente.De respondenten geven de dienstverlening van de gemeente gemiddeld een 7,5. Op de website www.rhedenspreekt.nl/resultaten staan per onderdeel de resultaten.
 

Wat verandert er voor inwoners?

De uitkomsten van deze enquête leiden tot onderstaande veranderingen of verbeteringen.

 • We gaan per 1 augustus WhatsApp gebruiken om de dienstverlening nog verder uit te breiden.
 • We gaan uiterlijk 1 januari onze openingstijden aanpassen zodat ze meer aansluiten bij de behoeftes van onze inwoners.
 • In 2019 willen we een 8 scoren voor onze dienstverlening per e-mail. We gaan onderzoeken waar nog knelpunten liggen en hoe we deze kunnen oplossen.
 • We willen onze dienstverlening per telefoon nog meer verbeteren door bellers maar één keer het verhaal te laten vertellen, ook al worden ze doorverbonden. 
   

Uw mening telt

Het online inwonerpanel ‘Rheden Spreekt’ is een groep inwoners waaraan we regelmatig vragen stelt over onderwerpen en thema’s die spelen binnen onze gemeente. Door het geven van uw mening kunnen wij de beste keuzes maken. Om het inwonerspanel nog verder te optimaliseren en de representativiteit te verbeteren zoeken we nieuwe panelleden. U kunt zich aanmelden via www.rhedenspreekt.nl/inschrijven. Specifiek zoeken we panelleden in de leeftijdscategorieën van 16 tot 29 jaar en inwoners ouder dan 79 jaar.