Kindpakket maakt meedoen alle kinderen mogelijk

Het Kindpakket is een verzamelnaam van een aantal regelingen die ervoor zorgen dat alle schoolgaande kinderen tot 18 jaar, uit gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan sporten, mee op schoolreis, muziek maken of een fiets.

Het is belangrijk dat inwoners de regelingen van het Kindpakket kennen én weten te gebruiken. Daarnaast blijkt dat mensen het soms moeilijk vinden om over armoede te praten. Over deze onderwerpen was er donderdag 8 februari 2018 een bijeenkomst.  

Bijeenkomst    

Organisaties die zich met het thema armoede en kinderen bezig houden, waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werd het Kindpakket geïntroduceerd. Er werd met elkaar gesproken over de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen en dus gebruik maken van het Kindpakket. Wethouder Ronald Haverkamp opende deze inspirerende bijeenkomst.

Wat zit er in het Kindpakket

In het Kindpakket zitten de volgende mogelijkheden.

  • Spullen en activiteiten voor school: ieder kind heeft goede schoolspullen nodig en wil graag meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten.
  • Kledingpakket: samen met Kinderen van de Voedselbank en Stichting Leergeld biedt de gemeente Rheden een gratis kledingpakket aan voor baby’s en kinderen tot en met 15 jaar.
  • Sport en cultuur: kinderen die willen sporten, muziek maken of naar tekenles willen, kunnen gebruik maken van de Gelrepas.

Om deze regelingen mogelijk te maken, werkt de gemeente Rheden samen met de Stichting Leergeld, het Jeugsport- en cultuurfonds en Stichting Kinderen van de Voedselbank.

Meer informatie

Meer informatie over het Kindpakket en het aanvragen van de verschillende regelingen is te vinden op: www.rheden.nl/kindpakket.