Meedoen! in het Sociaal Domein

Dinsdag 21 februari 2017 is het meerjarenbeleidskader (mjbk) Meedoen! vastgesteld. Dit plan stelt ons in staat om sneller en adequater te handelen op basis van de leefwereld van de inwoner in plaats van op basis van wetgeving.

We gaan van start met de uitvoering van Meedoen!

Meedoen! is een integraal kader voor het Sociaal Domein. Er is integraal beleid gemaakt voor zowel zorg, werk, jeugdhulp en participatie door inwoners, partners en de gemeente Rheden. Alles in Meedoen! is erop gericht dat u als inwoner gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunt meedoen.

Rhedense aanpak

Wij vinden het belangrijk dat inwoners én partners actief betrokken worden bij het beleid en de uitvoering binnen het Sociaal Domein. Partners zijn bijvoorbeeld mantel- en vrijwillige thuishulpen, krachtcoaches, jongerenwerk en buurtverenigingen. Bij de totstandkoming van Meedoen! hebben ruim 140 mensen elkaar ontmoet tijdens tafelgesprekken. De gesprekken waren gekoppeld aan 8 thema’s. Inwoners en partners zijn in het gehele proces van Meedoen! betrokken geweest. Gezamenlijk is het ambitieniveau bepaald en zijn wensen vertaald naar 1 beleidskader.

Decentralisatie Sociaal Domein

Nederlandse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onder andere zorg, werk en jeugdhulp. Deze taken hebben zij overgenomen van de Rijksoverheid. Dit wordt ook wel de decentralisaties genoemd. Met Meedoen! wordt er niet meer gewerkt vanuit de individuele wetten (zoals Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) maar vanuit 1 integraal kader over de vraagstukken binnen het Sociaal Domein.

Download en lees het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein Meedoen! (PDF, 10,9 MB)