Nieuwjaarstoespraak 2018

Donderdagmiddag 11 januari is Carol van Eert geïnstalleerd als burgemeester van Rheden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie die 's avonds volgde, gaf burgemeester Carol van Eert een vooruitblik naar het jaar 2018.

Beste mensen,

Het is voor mij een grote eer en een waar genoegen om vanavond hier mijn tweede publieke toespraak te houden in mijn fonkelnieuwe functie als burgemeester van de gemeente Rheden. Vanmiddag heeft onder toeziend oog van uw gemeenteraad, de Commissaris van Koning mij de belofte afgenomen en mij daarmee geïnstalleerd als uw ‘eerste burger’. Ik gebruik deze term vaker, omdat hij symbool staat voor mijn opvatting van het burgemeesterschap: ik ben één van de inwoners van deze gemeente en mag als vertegenwoordiger en boegbeeld namens u allen optreden. Daar ben ik buitengewoon trots op. Net zo goed als u trots mag zijn inwoner te zijn van deze prachtige gemeente en van één van de geweldige leefgemeenschappen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren of Laag-Soeren.

Even voorstellen

Mijn naam is Carol van Eert en ik ben tot vanochtend de afgelopen bijna 6 jaar burgemeester geweest in het Gelderse Beuningen. Daarvoor heb ik bij diverse gemeenten gewerkt. Voordat ik naar Beuningen ging, was ik werkzaam bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Ik ben 55 jaar, getrouwd met Jeannette en samen hebben wij drie kinderen. Onze kinderen wonen allemaal zelfstandig in Nijmegen, zodat Jeannette en ik samen op zo kort mogelijke termijn hopen te verhuizen naar hier.

Invulling burgemeesterschap

Maar wat voor een burgemeester heeft uw gemeenteraad nu eigenlijk gekozen? Mijn intentie is een burgemeester te zijn die in verbinding staat met zijn inwoners. Die weet wat er leeft, aanspreekbaar is en een luisterend oor kan bieden. Dat is overigens iets anders dan ook aan alle wensen van u te kunnen en willen voldoen. Ik zal u ook helder en duidelijk aangeven waar naar mijn idee grenzen liggen en waarom het gemeentebestuur haar keuzes heeft gemaakt zoals zij die heeft gemaakt. Uw nieuwe burgemeester staat voor een lokale gemeenschap waarin er niet alleen ruimte is voor iedereen, maar waarin ook iedereen meedoet en meetelt. Ik ga er daarbij uit van een leefbare, veilige en op de toekomstgerichte, inclusieve samenleving.
Het feit dat in ons politiek-bestuurlijke systeem de burgemeester een onafhankelijke rol heeft en boven de politieke partijen staat vind ik een groot goed. De zorg voor heldere besluitvorming, een gezond democratisch proces en een integer bestuur neem ik uiterst serieus.

Partnerschap

Er is door de politiek in Den Haag al veel en vaak gesproken over de zogenaamde participatiesamenleving. Ik heb niet zoveel met dat woord. Natuurlijk kunnen we in de samenlevingsvormen binnen onze gemeente, onze kernen en onze wijken en buurten niet zonder elkaar. Maar ik ga meer uit van partnerschap. De gemeente heeft niet alle wijsheid en kennis in pacht. Die zit in belangrijke mate ook bij u. We zoeken elkaar op, verbinden mensen en partijen met elkaar en gaan aan de slag. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en positie. Samen maken wij de gemeenschap Rheden.

Openbare orde en veiligheid

Uw burgemeester is primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Daarin heb ik veel ervaring mogen opdoen in de afgelopen jaren. U mag van mij verwachten dat ik de leiding neem voor de veiligheidsagenda van deze gemeente. Maar dat kan ik zeker niet alleen. Een goed samenspel met politie, brandweer, ambulancezorg, het OM en andere partners is nodig. En hoewel al deze partijen worstelen met hun capaciteit, zullen we door intensieve samenwerking en duidelijke keuzes die zaken aanpakken die voor de leefbaarheid van alle inwoners, bedrijven en instanties prioriteit hebben.

Regionale verbinding

Uw gemeenteraad heeft met mij ook gekozen voor een overtuigd regionalist. Samenwerken met de buren is op vele domeinen noodzakelijk. Het mooie daarbij is dat dit voor u eigenlijk al jarenlang ook zo is. U gaat tientallen keren per week of per maand verschillende gemeentegrenzen over, zonder dat u zich daarvan bewust bent. Voor uw werk, uw inkopen, uw familiebezoek, uw sport. Ik zal, in het belang van de gemeente Rheden, veelvuldig ook onze gemeentegrens over gaan om samenwerking te zoeken met onze buren.

Nog geen inhoudelijke bespiegelingen

Beste mensen, ik kijk ernaar uit om vanaf vandaag uw burgemeester te zijn. Inmiddels heb ik, veelal samen met mijn echtgenote, al rondgezworven op diverse prachtige plekken in deze gemeente. Wij denken ons snel thuis te kunnen voelen en hopen dat u ons daarbij gaat helpen. Het lijkt me niet verstandig dat ik mij permiteer al allerlei inhoudelijke bespiegelingen te maken vandaag. Daar gebruik ik dan liever mijn eerste honderd dagen ervaringen voor.

Gemeenteraadverkiezingen

Er is echter één heel belangrijk moment in 2018 waar ik uiteraard niet aan voorbij kan gaan. Dat zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart aanstaande. Ik roep u allen nadrukkelijk op om van uw democratisch recht gebruik te maken en uw stem uit te brengen. Dan kunnen daarna in april de door u gekozen volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid nemen en namens u belangrijke debatten voeren en beslissingen nemen. Wáár u op stemt, daar gaat de burgemeester zeker niet over. Maar dát u stemt, daarvoor zal ik mij de komende maanden ook inzetten.

Jaar van de ontmoeting

Het is wat mij betreft een goed gebruik dat het gemeentebestuur aan het begin van een nieuw jaar haar inwoners, ondernemers, verenigingsbesturen, samenwerkingspartners en anderen uitnodigt voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, maar zeker ook om de ontmoeting van ons allen te faciliteren. Voor mij staat zeker 2018 in het teken van de ontmoeting. Ik hoop velen van u de komende weken en maanden te leren kennen en samen met u te spreken over hoe wij gezamenlijk het wonen, leven en werken in onze gemeente zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Ik wens u allen een gezond, een veilig en een inspirerend 2018 toe.

Dank u wel.