Omgevingsvisie Buitengebied

Hoe moet het buitengebied van onze gemeente er in de toekomst uitzien? Die vraag staat centraal bij het maken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Rheden.

Het komende jaar werken wij samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan een visie die daar antwoord op geeft. Dit voorjaar zijn 29 interviews met verschillende organisaties, ondernemers en inwoners gehouden.

Vraagstukken uit de samenleving

Uit deze interviews zijn meer dan 250 vraagstukken opgehaald. Vraagstukken zijn onderwerpen waar we het met elkaar over willen hebben en waarin we wat willen veranderen. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe we duurzame energieopwekking kunnen inpassen in het landschap, hoe we recreatie beter kunnen spreiden, hoe we het agrarisch landschap in stand kunnen houden of hoe we de mooie landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken kunnen versterken. Het zijn allemaal onderwerpen die opgehaald zijn uit de samenleving.

Alles in beeld

De lijst met vraagstukken is aangevuld met vraagstukken van medewerkers van de gemeente Rheden, het Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Inmiddels zijn er 351 vraagstukken in beeld. Nu willen we samen met u kijken of dit ze allemaal zijn.

Website

Alle vraagstukken staan op de speciale website voor de omgevingsvisie buitengebied: rhedensbuitengebied.nl. De komende tijd kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties hier de vraagstukken bekijken en aanvullen.

Meedoen

De website wordt ook gebruikt om de laatste stand van zaken over de omgevingsvisie te vertellen. En ook om inwoners uit te nodigen mee te doen aan het opstellen van de omgevingsvisie. Mensen die op de hoogte willen blijven, kunnen zich aanmelden op de website.

Vervolg

De uiteindelijke lijst van vraagstukken gebruiken wij voor een gebiedsconferentie in september 2017. Tijdens deze conferentie kan iedereen meepraten over de opgehaalde vraagstukken. In oktober/november kan iedereen via internet een mening te geven over bepaalde onderwerpen. Ook hieraan kan iedereen in de gemeente meedoen. Daarna stellen wij een concept omgevingsvisie voor het buitengebied op.