Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied. Een plek waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In het gebied zijn verschillende projecten gerealiseerd. Zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). Maar het gebied staat niet stil. Daarom laten provincie Gelderland en het Rijk samen met de gemeente Rheden en andere partijen een MIRT-onderzoek uitvoeren. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Doel van het onderzoek

Met het MIRT-onderzoek willen we opgaven, initiatieven en kansen in het gebied vastleggen. De samenwerkende partijen kijken vervolgens wat nodig is voor de opgaven in het gebied. Het doel van het MIRT-onderzoek is dus niet om een plan te maken voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg. Meer informatie over de nieuwe opgaven en kansen, en een uitleg van het MIRT-onderzoek vindt u op de website van de provincie Gelderland.

Meedenken en op de hoogte blijven

Grondeigenaren, gebruikers of belangengroepen die een initiatief of project willen inbrengen kunnen die tot en met 28 oktober 2020 aanmelden via www.gelderland.nl/MIRT-HFO.
Heeft u belangstelling of bent u belanghebbende? Op de genoemde webpagina kunt u zich ook aanmelden voor nieuws over het MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard.