Onderzoek naar kansen Velpse weekmarkt

Al sinds jaar en dag vindt de weekmarkt van Velp plaats op het parkeerterrein bij Den Heuvel. De wens is om de markt in Velp een impuls te geven om zo ook het centrum van Velp aantrekkelijker te maken. De mogelijkheden hiervoor worden de komende tijd onderzocht.

Wens van ondernemers en gemeente

In het coalitieakkoord 2018-2022 was al afgesproken dat het college een onderzoek zou doen naar de locatie van de weekmarkt in Velp. Ook vanuit vereniging BIZ Centrum Velp kwam het verzoek voor een onderzoek. De wens is om de wekelijkse markt meer te betrekken bij het winkelcentrum.

Het onderzoek

Seinpost Adviesbureau (o.a. gespecialiseerd in detailhandel en winkelgebieden) voert in opdracht van de gemeente het onderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

1. Een schouw

Experts beoordelen de huidige markt en het Velpse winkelgebied.

2. Afnemen enquêtes

Op verschillende dagen én plekken in Velp worden bezoekers van winkels en de markt gevraagd naar hun mening over de weekmarkt, de locatie, het aanbod, de parkeermogelijkheden en meer. Het afnemen van de vragenlijsten gebeurt volledig corona-proof. Mensen die meedoen aan de enquête blijven anoniem. Seinpost Adviesbureau neemt de enquêtes af vanaf donderdag 26 november.
Wethouder Ronald Haverkamp, Economische Zaken: Een impuls aan de weekmarkt in Velp zou het winkelgebied in Velp Centrum aantrekkelijker kunnen maken. Daarom gaan we dit onderzoeken. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Dus ik hoop dat u meedoet als u wordt aangesproken door de enquêteurs.

3.    Sessie met ondernemers

Tijdens een (online) sessie delen marktkooplieden en winkeliers hun ideeën met elkaar en met het onderzoeksbureau. Door corona vindt deze sessie waarschijnlijk online plaats.

Resultaten en vervolg

In het voorjaar van 2021 krijgt het college van B&W de resultaten gepresenteerd. Aan de hand van de resultaten neemt het college een besluit over het vervolgtraject.